02-14 Ocak 2018   tarihileri   arasında düzenlenen yarıyıl sonu (final) sınavlarına, bütünleme   hakkı   olduğunu   düşünerek yarıyıl   sonu   (final)   diğer   ifade   ile   100 kodlu   derslerin   sınavlarına   girmeyen veya başarısız   olan   üst   sınıf  öğrenciler için 31 Ocak -01 şubat 2018 tarihleri arasında sınav hakkı verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerin 30 Ocak 2018 tarihine   kadar dilekçe  ile  öğrenci   işleri   birimine başvurmaları gerekmektedir.