Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireyler yetişmesine yönelik bilimsel bir altyapı ile hazırlanan çalışmaları ödüllendirmek ve yeni çalışmalar için araştırmacıları motive etmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü hakkındaki bilgileri içeren dilekçe ve afiş dosyasını Ek’te sunulmuştur.

Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü; gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi (hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite vb.) ve gıda güvenliği konularında 2013-2018 yılları arasında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçilen makalelere verilmektedir.

Başvuru dönemi 18.06.2018 – 03.09.2018 tarihleri arasıdır.

Detaylı bilgi için; makaleodulu.pinarenstitusu.org.tr

Ek-1

Ek-2