Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde Fakültemiz, 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Kalite Değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Bu kapsamda 18 Ekim 2018 Perşembe günü Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonunda 10.00-10.45 saatleri arasında Akademik Personelimize, 10.45-11.15 saatleri arasında ise İdari Personelimize yönelik olarak “Kalite Değerlendirme Süreci ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

Fakültemizde görev yapan tüm Akademik ve İdari Personelin toplantıya katılımı hususu saygılarımızla duyurulur.