Ankara  Üniversitesi  Ön  Lisans  ve  Lisans  Eğitim  Öğretim  Yönetmeliği’nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.10.2018 tarih ve 30576 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup yönetmeliğin değişiklikleri de içeren son hali ekte yer almaktadır. Saygılarımızla duyurulur.

Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği