9 yıl önce 7 Aralık 2009 tarihinde vefat eden Fakültemizin 20. Dekanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Kerim URMAN’ı rahmet ve saygı ile anıyoruz…

1921 yılında Kandiye (Girit)’de doğan Hüseyin Kerim URMAN, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. 1950 yılında aynı fakültede göreve başladı. 1953 yılında “Malleus’lu atlarda intradermal malleinizasyonda deride yapılan histolojik araştırmalar” adlı doktora tezini verdi. 1960 yılında ise yine aynı fakültede “eğrelti otu (Pteris aquilina ) ve Düğün çiçekleri (Ranunculus acer ve R.Steveni)nin sıçanlarda sebep oldukları patolojik değişiklikler” adlı tezi ile doçent oldu. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Kuzularda “Enzootic ataxie hastalığı üzerinde araştırma” adlı çalışma ile profesörlük unvanı aldı. Ayrıca 1 yıl boyunca Zürih Veteriner Fakültesinde doktora sonrası eğitim aldı. Hüseyin Kerim URMAN’ın yurtdışında TBTAK VHAG üyeliği, yurtiçinde ise Türkiye Kanser Savaş Konseyi Üyeliği bulunmaktadır. 4936 sayılı kanunun 62. Maddesi ve 1750 sayılı kanunun 40.maddesi çerçevesinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 5 yıl boyunca görev yapmıştır. Ayrıca Hüseyin Kerim Bey yurtdışında da çeşitli öğretim kurumlarında, çeşitli dönem ve sürelerde görev almıştır. Nebraska Üniversitesi, Department of Pathology bölümünde 1 yıl araştırma, Nebraska Üniversitesi,Department of Pathology bölümünde 2 yıl araştırma, Bağdat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 2 yıl öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. Epply ınstitut for Researcn in Cancer’da araştırmacı olarak 2 yıl, Max Planek Institüt für Neukropathologie,Franfurt’da 2 ay inceleme, Münih Veteriner Fakültesi, Neuropatoloji kürsüsünde 2 ay inceleme görevlerini yürütmüştür. 1997 yılında emekli olan Prof. Dr. Hüseyin Kerim URMAN 7 Aralık 2009 tarihinde vefat etmiştir.