Değerli araştırmacılarımız,

Öncül Ar-Ge ve tez çalışmalarınız için TÜBİTAK araştırmacılara 45 Bin TL’ye kadar destek veriyor. Yılın her dönemi başvuru yapılabilen ve yüksek kabul oranına sahip 1002 programına başvurmak için fakülte sorumlusu TTO uzmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.

 

TÜBİTAK ARDEB 1002 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

  • Programın destek üst limiti 30.000 TL’den 45.000 TL’ye yükseltildi.
  • Proje kapsamında görevlendirilen, herhangi bir yerde ücret karşılığı çalışmayan bursiyerlerlere sağlanan destek miktarları;
  • Lisans öğrencisi için 750 TL.
  • Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL.
  • Doktora öğrencisi için  3.500 TL.
  • Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL. olarak belirlendi.

BİDEB bursiyeri olunması halinde bu rakamlara ayrıca; Y. Lisans  öğrenci için 500 TL., Doktora öğrencisi için 1.000 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL. ilave edilmesine karar verildi.

  •  Projelerin 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmesi karara bağlandı ve
  •  İlgili programın “Başvuru ve Bilimsel Değerlendirme Formları” güncellendi.

E-imza ile başvuru yapılmaması halinde; PBS üzerinden yapılacak çevrimiçi başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde basılı kopya belgelerin Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edilecek olup, 2019 yılında tüm başvuruların e-imza ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir.Proje başvurusu formları için tıklayınız.