SAYIN AKADEMI MENSUBUMUZ;

Başkanlığımız tarafından öncelikli alanlarda Türkiye’nin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda doktoralı insan yetiştirmeye yönelik uygulamaya konulan “100/2000 YÖK Doktora Bursu”
verilmeye 2019-2020 EĞITIM ÖĞRETIM YILI GÜZ DÖNEMINDE DE devam ediyor.

Yükseköğretim tarihimizde kurgusu itibariyle bir ” ilk olma özelliğini taşıyan”, ayrıca ” ulusal ölçekli tek doktora programı” “100/2000 YÖK Doktora Projesi”nin yeni dönem başvuruları 19 HAZIRAN 2019 tarihine kadar alınmaya devam edecektir.

Her çağrıda olduğu gibi 100 öncelikli alanda güncellemeye gidilmiş ve 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’nın 6’ıncı çağrı döneminde de ilgili paydaşlar ile yapılan çalışmalar sonucunda desteklenecek yeni alanlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda FEN VE MÜHENDISLIK BILIMLERINDE;

“Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Su Kaynakları, Cebir ve Kodlama Teorisi, Kuantum Enformasyon ve Kuantum Makina Öğrenmesi, Nükleer Fizik, Füze Sistemleri ve Uzay Teknolojileri, Ağ Teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti), Akıllı Enerji Sistemleri, Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi), Blokzincir Teknolojisi, Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği, Kauntum Programlama, Nükleer Enerji, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri, Siber Güvenlik/Kriptoloji, Sistem Mühendisliği, Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları), Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Yazılım Mühendisliği, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi.”

SAĞLIK BILIMLERINDE;

Ergoterapi, Hemşirelik Esasları, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Toksikoloji, Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı”

SOSYAL BILIMLERDE ise “Anayasa Hukuku, Bilişim Hukuku, Eğitimde Dijitalleşme” gibi doktora alanları öne çıkmaktadır.

“100/2000 YÖK Doktora Projesi” kapsamında yükseköğretim kurumları, ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 tanesi için en az 3 kontenjan talep ederek başvuru yapabiliyor.

İlk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde çağrıya çıkılan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında, Türkiye’nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli tematikalanında toplam 3 bin 700 doktora öğrencisi burs almaya devam ediyor.

Bu kapsamda öğrenim gören ve bir işte çalışmayan doktora öğrencilerimize aylık 2 bin 250 lira burs verilmeye devam edilmektedir.

İş dünyasından gelen yoğun talepler dikkate alınarak program kapsamında özel sektörde çalışan doktora öğrencilerine de aylık 550 lira burs verilmektedir.

YÖK 100/2000 PROJESI BIR TÜRKIYE PROJESIDIR.

Konuya ilişkin duyuru metni
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=863 [2] adresinde
yer almaktadır.
Saygılarımızla… YÜKSEKÖĞRETIM KURULU