Üniversitemiz Erasmus paydaşlarından ESA angers ve ISA Lille’in de dahil oldukları konsorsiyum kapsamında, Erasmus çerçevesinde ders verme hareketliliği ile konuk öğretim elemanları davet edilmektedir. Bu çağrı uyarınca yapılabilecek başvurular sonrasında alınacak davet mektupları ile, Koordinatörlüğümüzün sonbahar 2019 döneminde yayımlayacağı “Ders Verme Hareketliliği İlanı”na başvuruda bulunulabilecektir. Seçilen öğretim elemanlarımız, Koordinatörlüğümüzden hibe desteği alarak bu üniversitelerde ders verebileceklerdir.

Duyuruya ilişkin bilgiler AB Eğitim Programları web sayfasından
(erasmus.ankara.edu.tr) takip edilebilir.