Değerli Öğrencilerimiz ve Personelimiz,

Erasmus öğrenim ve staj hareketliliklerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmayı planlayan öğrencilerimiz ve personelimiz için, Koordinaörlüğümüzce yabancı dil seviye tespit sınavı düzenlenecektir. Sözkonusu sınav 22 Aralık 2019 (Pazar) tarihinde, saat 10:00‘da Cebeci Yerleşkemizde gerçekleştirilecek  olup (talep fazlalığı yaşanırsa farklı yerleşkelerde de düzenlenebilir)sınav salonları ayrıca ilan edilecektir. Sınav İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca dillerinden yapılacaktır ve adaylar bu dillerden sadece bir tanesi için sınava başvuruda bulunabileceklerdir.

13 Kasım 2019 tarihinde yapılan “2019 Erasmus Personel Yabancı Dil Sınavı”na başvurmuş olan personelimiz, 22 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek sınava başvuramazlar.

ÖNEMLİ NOT: Bu sınav sadece Üniversitemizden Erasmus hareketliliklerine katılmak içindir, başka amaçla kullanılamaz. Sınav ücretsiz olmakla birlikte, her bir katılımcı için belirli bir maliyet karşılığında düzenlenmektedir. Kamu kaynağının israf edilmemesi amacıyla,  lütfen Erasmus hareketliliklerine gerçekten katılmayı planlıyorsanız sınava başvurunuz!

Başvuru Yöntemi:

 • Sınav ücretsiz olacaktır.

 • Bununla birlikte, Erasmus Uygulama El Kitabının  4.2.4 maddesi gereğince, sınava başvurduğu halde girmeyenadayların, yapacakları Erasmus hareketliliği başvurularında toplam puanlarından 5 puan eksiltme yapılacaktır.

(Yükseköğretim kurumları, düzenledikleri yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılım için öğrencilerden ücret alamaz. Zira öğrenci seçim süreci ile ilgili masraflara destek olmak üzere kurumsal destek hibesi verilmektedir. Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda -5 puan indirilebilmesi için bu durumun sınav ilanında açıkça belirtilmesi zorunludur. İlanda belirtilmemişse, bu nedenle puan indirimi uygulanamaz)

 • Erasmus hareketlilik başvuruları Koordinatörlüğümüzün “erasmus.ankara.edu.tr” adresli internet sayfası üzerinden alınacaktır.

 • Çevrimiçi (online) başvuru dönemi, başlamıştır.  Son başvuru tarihi 8 Aralık  2019, Pazar (Türkiye Saati ile)23:55 olacaktır. Bu tarihten sonra yabancı dil sınavına başvuru seçeneği kapatılacaktır.

 • Bu yıl alınacak Erasmus başvurularında, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulundan alınan hazırlık bitirme notları da kabul edilecektir. ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavları da yine ÖSYM dönüştürme tablosuna göre, 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınabilecektir. Ayrıca, TÖMER’den edinilen bireysel sınav sertifikalarının / diplomaların dönüşümünde ADYÇ (CEFR) dönşümleri esas alınacaktır. (Detaylı bilgi için son notu inceleyiniz)

 • Öğrencilerimizin başvuru için AB Ofisine ya da başka bir birime gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Başvuru sayfamızdan (app.erasmus.ankara.edu.tr) kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra, “Sınav başvurusu” menüsünü seçmeleri ve “2019-20 YABANCI DİL SINAVI” altından, girmek istedikleri sınav türünü işaretlemeleri yeterlidir. Ayrıca, sınav başvuru formlarının bir çıktısı alınarak sınav tarihine kadar saklanmalı ve imzalanarak – koordinatörünüze ya da ofisimize imzalatmaya gerek yoktur-sınav girişinde öğrenci kimliği ve nüfus cüzdanı veya ehliyet ile birlikte (yabancı uyruklular için pasaport kabul edilmektedir) ibraz edilmelidir. (Formları Koordinatörlüğümüze getirmenize gerek bulunmamaktadır)

 • Bu başvurular sadece yabancı dil sınavı içindir. Erasmus Öğrenim veya Staj Hareketliliği başvuru dönemi ayrıca açılacaktır. Yabancı dil sınavına başvurmuş olmak, Erasmus hareketlilikleri için başvurmak anlamını taşımamaktadır.

 • Yabancı dil sınavı için yukarıda açıklanan yöntemler dahilinde başvurmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.

 • Engelli öğrencilerimizin, engel durumlarını ve özel taleplerini “erasmus@ankara.edu.tr” adresine bildirmeleri halinde sınav salonlarında kendileri için gerekli düzenlemeler Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır.

 • Sınava başvuracak personelimiz, öğrenci numarası yerine kurum sicil numarasını beş haneli olarak yazmalıdır. (Örnek: 27XXX)

 • Sınava başvuracak personelimizin çalışmakta olduğu birim, açılan listede yer almıyorsa, menüde yer alan “Rektörlük > Diğer Birimler” seçeneği seçilmelidir.

 • Saygı ile duyurulur.