26 yıl önce 17 Ocak 1994 tarihinde vefat eden Fakültemizin 16. Dekanı Sayın Prof. Dr. Satı Baran’ı rahmet ve saygı ile anıyoruz…

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde 1920’de doğdu. Ankara Veteriner Fakültesinden 1944’de mezun oldu; 1949 yılında Fakültenin Patoloji Enstitüsü’ne asistan olarak atandı. Doktorasını 1953’de tamamladı, 1961 yılında Doçent oldu, 1967’de Profesörlüğe yükseltildi. Amerika, İran, Pakistan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bilimsel etkinlikler gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, 1972-1977 yılları arasında, iki dönem yaptı. Bu dönemde, Çifteler Balıkçılık Uygulama Çiftliğini kurarak tapusunu Fakülteye kaydettirdi. Kazan’da bulunan Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ni tapusu ile birlikte Fakülteye kazandırdı ve 1973’de çiftliğin tüm birimleri ile eğitim-öğretim hizmetlerine sunulmasını sağladı. Fakültemizin en uzun ömürlü uluslararası ilişkisini oluşturan ve 7 Ocak 1981 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ankara-Hannover Arasında İşbirliği Projesini” gerçekleştirdi. Bu çerçevede, 14 araştırma görevlisinin Almanya’da doktora yapmasına, kabul edilen 19 projeden Türkçe ve Yabancı Dilde çok sayıda bilimsel makale yayımlanmasına olanak sağladı. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (1978) ile Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı (1979) ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevlerini de yaptı. Prof. Dr. Satı Baran, 17 Ocak 1994 tarihinde vefat etmiştir.