Rektörlüğümüz tarafından yürütülen “Araştırma Politikalarının Belirlenmesi ve Araştırma  Faaliyetlerinin  Yönetimi” kapsamında  uygulamaya  alınan  ve  planlanan çalışmalara  yönelik  Fakülte/Enstitü/Araştırma  Merkezleri  kapsamında  bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, ilk toplantının 26 Şubat 2020 tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasında  Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda, ilgili Fakülte ve Enstitülerin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu etkinliğe akademisyen/araştırmacıların ekte sunulan gündem kapsamında katılımları hususunu saygılarımızla rica ederiz.

EK:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ

VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ

 

GÜNDEM
09.00 – 09.30 Kayıt
09.30 – 10.20 Açılış Konuşması ve Araştırma Yöntemi Sunumu

Prof. Dr. Ayşen APAYDIN

Rektör Yardımcısı

10.20 – 11.00 Ankara Üniversitesi 2018 – 2019 Araştırma FaaliyetleriŞebnem DOĞAN

Teknokent Genel Müdürü – TTO Yöneticisi

11.00 – 11.15 Kahve Arası
11.15 – 11.45 FSMH ve Lisanslama Süreçleri  —  Girişimcilik ve BİGGEren ÖZMEN

Girişimcilik ve İş Geliştirme Direktörü

11.45 – 12.30 Görüş ve Değerlendirmeler — Kapanış