EAEVE Akreditasyonu

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 17-18 Nisan 2007 tarihlerinde Brüksel’de toplanan EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary EducationAvrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) ve FVE (Federation of Veterinarians of EuropeAvrupa Veterinerler Federasyonu) üyeleri tarafından oluşturulan JEC (Joint Education CommitteeOrtak Eğitim Komisyonu) tarafından kurumsal olarak akredite edilmiştir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye’de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edilen ilk fakültedir.

Fakültemiz 2-6 Kasım 2015 tarihinde EAEVE tarafından yeniden ziyaret edilmiş, 11 Mayıs 2015’te Uppsala’da düzenlenen EAEVE Genel Kurulu’nda açıklanan kararla gerekli koşulları sağlayamaması nedeniyle sahip olduğu eğitimi onay alan fakülte (approved institution) statüsünü kaybetmiştir.

Ana Yetersizlikler Listesi (List of Major Deficiencies) için tıklayınız.

Ankara Stage 1 Self Evaluation Report (SER) için tıklayınız.

Stage 1 Visitation Report içn tıklayınız.

Fakültemiz 26-28 Mart 2018 tarihinde EAEVE tarafından yeniden ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonucunda 31 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihinde Hannover’de gerçekleştirilen EAEVE Genel Kurulu’nda, Fakültemiz yeniden kurumsal olarak akredite edilmiştir.

EAEVE Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Komitesi (ECOVE)’nin fakültemiz hakkındaki kararı

Fakültemizi ziyaret eden heyetin hazırlamış olduğu final ziyaret raporu

Yeniden Ziyaret Özdeğerlendirme Raporu

Onay Sertifikası

EAEVE ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

VEDEK Akreditasyonu

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2015 yılında Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edilen ilk fakülteler arasındadır.

VEDEK ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Öz Değerlendirme Raporu için tıklayınız.