Anatomi Anabilim Dalı’mızda, anatomik örneklerin eğitim ve sergileme amaçlı hazırlanma faaliyetleri; 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Anatomi Kürsüsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. Aradan geçen 80 yıl içerisinde, çok fazla emek ve zaman harcanarak veteriner anatomi alanında yüzlerce örnek biriktirilmiş fakat bu ürünleri muhafaza edecek ve sergileyecek bir tesisin tam olarak oluşturulamaması sebebiyle büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmiştir.

Anatomi Anabilim Dalı; hem tarihi hem de bilimsel önem taşıyan bu örneklerin zaman içerisinde yok olmasını önlemek amacıyla 2009 yılında yerleşik bir veteriner anatomi müzesi kurulması kararını almıştır. Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Merih HAZIROĞLU; müzenin kurulması ile ilgili planlamaların yapılması, gerekli tekniklerin öğrenilmesi ve sonrasında da yürütülmesi faaliyetleri için, kürsümüz öğretim görevlisi Dr. Okan EKİM’i görevlendirmiştir. Anatomik eserlerin hazırlanması ve sergilenmesi ile ilgili modern tekniklerin öğrenilmesi ve kürsümüzde altyapısının oluşturulması amacıyla Anabilim Dalı’mız akademik personeli, çeşitli yurt dışı ziyaret ve çalışmalarda bulunmuş, müzecilik ve anatomik preparat hazırlama teknikleri konusunda bilimsel becerisini arttırmıştır.

Sonrasında da, modern bir anatomik sergileme tekniği olan ve ayrıca tüm Dünya’da ses getiren “Body Worlds” sergisiyle de topluma tanıtılan “plastinasyon tekniği”nin Ankara Üniversitesi’nde ilk defa rutin olarak hayvanlarda uygulanmasını sağlayan plastinasyon laboratuvarı kurulmuştur. Bunların yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de düzenli olarak kullandığı ve benzersiz eserler üretilen “Anatomik preparat hazırlama ünitesi” de oluşturulmuştur. Tüm bu bölümlerde üretilen anatomik örnekler, sergi envanterinin zenginleştirilmesi için en önemli altyapıyı oluşturmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerin ardından 10 Haziran 2013 tarihinde, Anatomi Anabilim Dalı kuruluşunun 80. yılında, müzemiz resmi olarak açılmış ve tüm halkımızın beğenisine sunulmuştur.

Müzemizin bu aşamaya getirilmesinde, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nın bizlere olan güveni ve desteği büyük rol oynamıştır. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı’mız akademik – idari personelinin özverili çalışmaları ve fakültemiz atölyelerinde görev yapan personelimizin eşsiz katkıları da kayda değerdir.

Müzemizdeki örneklerin hazırlanması, muhafazası ve sergilenmesi faaliyetlerinde görev yapan akademik, idari ve teknik personel, aynı zamanda Anabilim Dalı’mızın kadrosundadır. Müzemizdeki tüm faaliyetler personelimizin özverili çalışmalarıyla tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

Detaylı Bilgi İçin : http://www.ankvetmuseum.com/