Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi

İdari Yapılanması

BAŞHEKİMLİK

  Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN

Başhekim

    Doç. Dr. Oytun Okan ŞENEL

   Başhekim Yardımcısı

      Hastane Yönetim Kurulu Üyeleri 

Prof.Dr.Arif ALTINTAŞ

Prof.Dr.Arif KURTDEDE

Prof.Dr.Semih ÖGE

Prof.Dr.Ender YARSAN

Prof.Dr.Ergun AKÇAY

Doç.Dr.Halit KANCA

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL