2018 Yılı Birim Faaliyet Raporları

Veteriner Uygulama Merkezi 2018 Birim Faaliyet Raporu

Veteriner Fakültesi 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporları

Veteriner Uygulama Merkezi 2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Veteriner Fakültesi 2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporları

Veteriner Uygulama Merkezi 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Veteriner Fakültesi 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu