Prof.Dr.Belgin SARIMEHMETOĞLU    (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr.Barış SAREYYÜPOĞLU   (Komisyon Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr.Aykut ÖZKUL   (Birim Kalite Temsilcisi)

Prof.Dr.Yılmaz Aral    (Birim Kalite Temsilcisi)

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL   (Birim Kalite Temsilcisi)

Doç.Dr.Okan EKİM      (Birim Kalite Temsilcisi)

Prof.Dr.Muammer GÖNCÜOĞLU     (Gıda.Hij.ve Teknl.Böl.Temsilcisi)

Doç.Dr.Halit KANCA    (Klink.Bilm.Böl.Temsilcisi)

Prof.Dr.Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU (Tml.Bil.Böl.Temsilcisi)

Doç.Dr.Begüm YURDAKÖK DİKMEN   (Klink.Öncs.Bil.Böl.Temsilcisi)

Prof.Dr.İsmayıl Safa GÜRCAN   (Zootkn.ve Hayv.Beslm.Böl.Temsilcisi)

Doç.Dr.Bengi ÇINAR KUL  (Zootkn.ve Hayv.Beslm.Böl.Temsilcisi)

Aşkım Deniz KORKUT   (Fakülte Sekreteri)