TARİHÇE

Türkiye’de Modern manada Veteriner hekimlik eğitimi 1842 yılında süvari okullarında veteriner hekimliği derslerinin konulması ile başladı. 1849’da İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’de baytarlık sınıfları açıldı. Daha sonra bu sınıflar 1900’lerin başında Askeri Baytar Mektebi oldular. Askeri Baytar Mektebi ile Mülkiye Baytar Mektebi sivil ve askeri veteriner okulu olarak 1920 yılında birleşti. Baytar Mekteb-i Alisi adı altında görev yapan bu okul 28 Kasım 1928’de Maarif Vekaleti’ne bağlandı. Okul 1933 yılında Ankara’ya taşınarak, 10 Haziran 1933 gün ve 2291 sayılı kanunla kurulan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlandı. 30 Ekim 1933 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından resmen açılan okulda müderris akademik ünvanı altında çalışanlar profesör ve doçent, diğerleri ise şef asistan, baş asistan, birinci sınıf asistan ve ikincisi sınıf asistan olarak görev aldılar. Bütün önemli dersler için Almanya’dan birer profesör getirildi. Cerrahi alanında Prof. Dr. Max Gebhart ve Prof. Dr. Ludwig Lutz Türkiye’de bugünkü cerrahinin temellerini atan iki bilim insanıdır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ilk Türk cerrahlar Baytar Mektebi Alisi müderrisi Ordinaryus Prof. Salih Zeki Berker ve yurt dışında eğitim görerek gelen Prof. Dr. Tevfik Başer ve Prof. Dr. Burhanettin Öktem’dir. Daha sonraki süreçte Prof. Dr. Bekir Sıtkı Artun -1934, Prof. Dr. Hayrettin Anteplioğlu – 1951, Prof. Dr. Erdoğan Samsar- 1960, Prof. Dr. Doğan Aslanbey – 1961, Prof. Dr. Öztürk Tekeli – 1962, Prof. Dr. Faruk AKIN – 1963, Prof. Dr. Arkun CANDAŞ – 1972, Prof. Dr. Burhanettin OLCAY – 1974, Prof. Dr. Zeki ALKAN – 1981, Prof. Dr. A. Perran GÖKÇE – 1984, Prof. Dr. F. Eser ÖZGENCİL – 1985 Cerrahi Anabilim Dalında çalışmış ve emekli olmuş Öğretim Üyeleridir.

CERRAHİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Günümüz Cerrahi Anabilim Dalında 8 öğretim üyesi, 5 öğretim üye yardımcısı, 5 idari personel görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde hizmet veren Cerrahi Anabilim Dalı’nda tüm evcil ve yabani hayvanların dış hastalıklarına ilişkin poliklinik hizmetleri verilmekte, lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında, hayvan türlerine ilişkin dersler verilmektedir. Bu kapsamda, Radyodiagnostik ünitesi (Dijital Röntgen, Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi, Ekokardiyografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi), Endoskopik Muayene (artroskopi, laparoskopi, torakoskopi, bronkoskopi, sistoskopi, gastroskopi, kolonoskopi), Artroskopik, Laparoskopik ve Torakoskopik Cerrahi,  Nöroloji-Nöroşirurji, Mikrocerrahi, Veteriner Diş Hekimliği, Veteriner Oftalmoloji, ve Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Ünitelerinde tanı ve tedavi amaçlı rutin uygulamalar yapılmaktadır. Veteriner lisans programı dahilinde Anestezi ve Reanimasyon, Cerrahi, Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi, Radyoloji, Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği, Göz Hastalıkları, Diş Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yaban Hayatı ve Refahı dersleri verilmektedir.

Yumuşak doku cerrahisi ve ortopedik girişimler için büyük ve küçük hayvan operasyon salonları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitesi yer almaktadır. Operasyon salonları dünya standartlarında donanıma sahip olarak hizmet vermektedir. Bu salonlarda tavandan aydınlatma, anestezi cihazları, merkezi gaz sistemi, aspirator sistemi, hasta başı monitörleri, elektro koter cihazları bulunmaktadır. Ayrıca, kedi ve köpekler için yoğun bakım üniteleri ve hasta hazırlık odası bulunmaktadır. Cerrahi anabilim dalında hastaların rutin olarak muayenelerinin yapıldığı 6 adet muayene odası bulunmaktadır. Bu muayene odalarında; yumuşak doku, ortopedi, göz, kulak, diş hastalıklarının tanısı ve sağaltımları yapılmaktadır. Bunların dışında nörofizyoloji laboratuvarı, fizik tedavi-rehabilitasyon ünitesi, yürüme analizi ünitesi ve radyodiagnostik ünitesi bulunmaktadır.

Rutin klinik uygulamalar dışındaki eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel çalışmalar; Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli projeler kapsamında sürdürülmektedir.

Meslektaşlarımıza, lisans öğrencileri ve lisans üstü öğrencilerimize Veteriner Radyoloji ve Cerrahi alanında klasik bilgilerin her an her yerde ulaşılmasını sağlayarak bu konudaki mesleki bilgilerini devamlı güncel tutulması ve hedef kitleyi Veteriner Radyoloji ve Cerrahi ile ilgili güncel gelişimlerden haberdar etmek için  hazırladığımız web sitelerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://vetrad.veterinary.ankara.edu.tr/

http://vetmic.veterinary.ankara.edu.tr/