TARİHÇE

Türkiye’de Modern manada Veteriner hekimlik eğitimi 1842 yılında süvari okullarında veteriner hekimliği derslerinin konulması ile başladı. 1849’da İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’de baytarlık sınıfları açıldı. Daha sonra bu sınıflar 1900’lerin başında Askeri Baytar Mektebi oldular. Askeri Baytar Mektebi ile Mülkiye Baytar Mektebi sivil ve askeri veteriner okulu olarak 1920 yılında birleşti. Baytar Mekteb-i Alisi adı altında görev yapan bu okul 28 Kasım 1928’de Maarif Vekaleti’ne bağlandı. Okul 1933 yılında Ankara’ya taşınarak, 10 Haziran 1933 gün ve 2291 sayılı kanunla kurulan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlandı. 30 Ekim 1933 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından resmen açılan okulda müderris akademik ünvanı altında çalışanlar profesör ve doçent, diğerleri ise şef asistan, baş asistan, birinci sınıf asistan ve ikincisi sınıf asistan olarak görev aldılar. Bütün önemli dersler için Almanya’dan birer profesör getirildi. Cerrahi alanında Prof. Dr. Max Gebhart ve Prof. Dr. Ludwig Lutz Türkiye’de bugünkü cerrahinin temellerini atan iki bilim insanıdır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ilk Türk cerrahlar Baytar Mektebi Alisi müderrisi Ordinaryus Prof. Salih Zeki Berker ve yurt dışında eğitim görerek gelen Prof. Dr. Tevfik Başer ve Prof. Dr. Burhanettin Öktem’dir. Daha sonraki süreçte Prof. Dr. Bekir Sıtkı Artun -1934, Prof. Dr. Hayrettin Anteplioğlu – 1951, Prof. Dr. Erdoğan Samsar- 1960, Prof. Dr. Doğan Aslanbey – 1961, Prof. Dr. Öztürk Tekeli – 1962, Prof. Dr. Faruk AKIN – 1963, Prof. Dr. Arkun CANDAŞ – 1972, Prof. Dr. Burhanettin OLCAY – 1974, Prof. Dr. Zeki ALKAN – 1981, Prof. Dr. A. Perran GÖKÇE – 1984, Prof. Dr. F. Eser ÖZGENCİL – 1985 Cerrahi Anabilim Dalında çalışmış ve emekli olmuş Öğretim Üyeleridir.

Günümüz Cerrahi Anabilim Dalında 8 öğretim üyesi, 6 öğretim üye yardımcısı, 5 idari personel görev yapmaktadır. Cerrahi Anabilim Dalı’nda tüm evcil hayvanların dış hastalıklarına ilişkin poliklinik hizmeti verilmekte, lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında, hayvan türlerine ilişkin dersler verilmektedir. Bu kapsamda, Radyodiagnostik Ünitesi (Dijital Röntgen, Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi, Ekokardiyografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi), Endoskopik Muayene, Artroskopik Cerrahi,  Laparoskopik Cerrahi,  Nöroloji-Nöroşirurji, Mikrocerrahi, Veteriner Diş Hekimliği, Veteriner Oftalmaloji, ve Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Ünitelerinde tanı ve tedavi amaçlı rutin uygulamalar yapılmakta, yumuşak doku cerrahisi ve ortopedik girişimler için büyük ve küçük hayvan operasyon salonları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitesi yer almaktadır. Rutin klinik uygulamalar dışındaki eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel çalışmalar; Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli projeler kapsamında sürdürülmektedir.