Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü/Anabilim Dalında “Türk Salamura Beyaz Peynirinde Yapım ve Olgunlaşma Aşamalarının Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi” isimli doktora tezini 1992’de tamamladı. Gıdalardan Salmonella izolasyon ve identifikasyonu, serotiplendirme konusunda çalışmaları izleme, bilgi ve görgü artırma amacıyla 06.09.1993-06.11.1993 tarihlerinde Almanya’da (Berlin ve Wernigerode) bulundu. Aynı Anabilim Dalında 1996 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör unvanı aldı. 2012-2015 yılları arasında Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2016-2018’de Ankara Üniversitesi Sosyal Faaliyet Komisyon Üyeliği, 2015-2018’de AÇAUM Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Toplam 12 adet Lisansüstü düzeyde Tez danışmanlığı tamamlamış olup,  halen 3 adet lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası düzeyde yayınları ve sunumları; Veteriner Hekimlik ve Veteriner Halk Sağlığı isimli kitabı mevcuttur. Lisans ve Lisansüstü dersler vermektedir. Yabancı dili İngilizce olup, evli ve 2 çocuk annesidir.

 

İletişim bilgileri;

Telefon: (0312) 316 03 13

e-posta: bsarimeh@veterinary.ankara.edu.tr