Veteriner Fakültesi Akademik ve Sekreterlik Bürosu İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri (Beyas) Ünitesi İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Destek Hizmetleri İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi̇ İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi İdari Personel Bürosu İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Merkez Tanı Laboratuvarı İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Mutemetlik İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Öğrenci İşleri İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Taşınır İşlemleri Birimi İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakultesi Hasta Kayıt Bankoları İstek ve Öneriler Kutusu İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Web Sayfası İstek ve Öneriler Kısmı İş Akış Şeması