Prof.Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU (Dekan Yardımcısı)  (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr.İlksin PİŞKİN

Prof.Dr.Ayhan BAŞTAN

Prof.Dr.U.Tansel ŞİRELİ

Prof.Dr.İ.Önder ORHAN

Prof.Dr.Tamay BAŞAĞAÇ GÜL (Web Sayfası Sorumlusu)

Doç.Dr.Mert PEKCAN  (Web Sayfası Editörü)

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL

Dr.Öğr.Üyesi Atilla ÖZGÜR

Doç.Dr.Okan EKİM      (Web Sayfası Tasarım Sorumlusu)

Araş.Gör.Dr.Ahmet CEYLAN (Web Sayfası Sorumlu Yrd.)

Araş.Gör.Dr.Nigar YERLİKAYA (Raportör)