TARİHÇE

Ülkemizde veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcından itibaren Doğum ve Jinekoloji konularına ait dersler verilmeye başlanmıştır. Doğum ve Jinekoloji Kürsüsü ile ilgili dersler askeri okulda 1873’den itibaren Muallim Minas tarafından, 1889’dan itibaren sivil okulda da bu dersleri veren Minas’tan başka 1906-1910 yıllarında Fazlı Faik Yeğül, 1911’den itibaren, önce muallim muavini daha sonra muallim olarak Salih Zeki Berker tarafından verilmiştir.

Yüksek Ziraat Enstitüsü şekillenince kurulan Veteriner Fakültesinde 1933-1952 arası doğum ve jinekoloji dersleri Salih Zeki Berker tarafından Cerrahi Enstitüsü Programları içinde yürütülmüştür. Ocak 1952’de Doğum Bilgisi ve Jinekoloji Kürsüsü ve Kliniği ayrı bir bölüm halinde kurulmuş vekaleten I. Şirurji Kürsüsü profesörlerinden Burhanettin Öktem direktörü olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Doç. Dr. Hüseyin Erk öğretim üyesi, Mehmet Zeki Doğaneli de asistan olarak görev yapmışlardır. 1956 – 1958 arası kürsü profesörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Başer vekalet etmiştir.  1958 yılında profesörlüğe yükseltilen Hüseyin Erk kürsü yönetimine getirilmiştir. Doğum ve Jinekoloji Kürsüsü 1969 yılında fiziki yerleşim olarak ta Şirurji Kürsüsünden ayrılarak kendisine ait  binalara taşınmış ve eğitim, öğretim, araştırma ve klinik hizmetlerini günümüze kadar buralarda sürdürmüş ve sürdürmektedir.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizdeki tüm Veteriner Fakültelerinin Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dallarının kuruluşunda ve çok sayıda öğretim üyesinin yetişmesine katkı sağlamıştır. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Evcil hayvanlarda ; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon,  reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları konuları teorik- pratik olarak verilmekte, yüksek lisans ve doktora programları düzenlenmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalı Kliniğinde evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik, doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik ve poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.

DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Doğum ve Jinekoloji Anabilimda 5 öğretim üyesi (Prof. Dr. Ayhan Baştan Anabilim dalı başkanı, Prof. Dr. Şükrü Küplülü, Prof. Dr. Rıfat Vural, Prof. Dr. Mustafa Kaymaz ve Doç. Dr. Halit Kanca), 6 araştırma görevlisi (Araş. Gör. Dr. Esra Çolakoğlu, Araş. Gör. Dr. Kübra Karakaş Alkan, Araş. Gör. Dr. Seçkin Salar, Araş. Gör. Murat Onur Yazlık, Araş. Gör. Taha Burak Elifoğlu, Araş. Gör. Serdal Kurt)  ve 2 idari personel görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı idari ve klinik binasından oluşmaktadır. İdari binada öğretim üyesi ve yardımcılarına ait ofisler ile çeşitli laboratuvarlar (mastitis, in vitro ve hormon laboratuvarı) yer almaktadır.

Klinik binası ise 2 katlı olup, üst kat küçük hayvan, alt kat ise büyük hayvan kliniği şeklinde yapılandırılmıştır. Küçük hayvan kliniğinde pet hayvanlarının obstetrik, jinekolojik ve üremeyle ilgili hastalıklarının modern tanı yöntemleriyle tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Küçük hayvan kliniği hasta kabul ve kayıt bölümü, 1 adet operasyon salonu, 1 adet anestezi ve reanimasyon odası, 1 adet sterilizasyon ünitesi, 1 adet vaginal sitoloji laboratuvarı, 5 adet hasta muayene odası, 1 adet hospitalizasyon odası ve 1 adet öğrenci eğitimi amacıyla kullanılan bölümlerden, büyük hayvan kliniği ise 1 adet büyük operasyon salonu, 1 adet fantom, mezbaha ve fötotomi uygulamalarının yapıldığı  salon, temizlik ve yıkama odası ve çok sayıda tedavi ve hospitalizasyon odalarından oluşmaktadır.

Veteriner doğum ve jinekoloji lisans programında 4. sınıfın ikinci yarı yılında, doğum bilgisi ve jinekoloji, aynı dönemde seçmeli olarak süt ineklerinde meme sağlığı ve kontrol programları (2018 Güz Yarıyılından itibaren zorunlu ders olarak okutulmaya başlanacak), reprodüktif biyoteknoloji ve uygulama alanları ile reprodüktif sürü sağlığı yönetimi dersleri, 4. sınıflara ikinci dönemde klinik eğitimi ve intörn öğrencilere ise klinikte ve sahada pratik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.