Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği 1974 yılında hazineden alınan arazide 1977 yılında kurulmuştur. Çiftlik Kazan ilçesi Orhaniye Mahallesi (köyü) sınırları içerisinde (İstanbul yolu35. km) bulunmaktadır. Çiftliğin arazisi tapulu ve tahsisli olmak üzere toplam 2251 dönümdür. Arazinin bir bölümünde sabit tesisler kurulu olup diğer kısmında yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. Arazinin 200 dönümü sulanabilmektedir.

Çiftliğimizde sığır yetiştiriciliği (süt sığırcılığı ahırı, yarı açık ve kapalı besi ahırları), koyun-keçi yetiştiriciliği ve tavuk yetiştiriciliği (geleneksel ve zenginleştirilmiş kafesli yumurta tavuğu kümesleri, broyler kümesleri) üniteleri bulunmaktadır. Ayrıca at, domuz ve köpek türleriyle ilgili küçük üniteler de mevcuttur.

Çiftliğimizde veteriner hekimlikle ilgili eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir. Bu amaçla öğrencilere eğitim, uygulama ve staj yapma; araştırmacılara araştırma uygulamalarında yardımcı olma imkanları sağlanmaktadır. Öğrencilerin stajlarını yatılı yapma olanağı da mevcuttur.

Ankara Üniversitesi Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde Görev yapan Müdürler

Prof. Dr. Ahmet ERGÜN   03.06.1982 – 12.09.1985
Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN   12.09.1985 – 04.07.1988
Vet. Hek. Yusuf YALÇIN   04.09.1988 – 06.05.1995
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY   06.05.1995 – 12.01.2010
Prof. Dr. Necmettin ÜNAL   12.01.2010 – 10.01.2013
Prof. Dr. Yavuz CEVGER   10.01.2013 – 27.01.2016