Prof.Dr.T.Halûk ÇELİK
Dekan Yardımcısı  (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr.Ayşe ÇAKMAK

Prof.Dr.Bahadır GÖNENÇ

Prof.Dr.Seval BİLGE DAĞALP