TARİHÇE

Harp Okulu ile aynı çatı altında öğretime devam eden askeri veteriner okulunda 1849 yılından itibaren fizyoloji dersi verilmiş, sivil veteriner okulunda ise 1896’dan itibaren Ali Rıza UĞUR ve sonra 1911 – 1921 tarihleri arasında Sabri OKUTMAN fizyoloji derslerini vermişlerdir. 1921 yılında askeri ve sivil okullar birleştirildiğine Sabri OKUTMAN 1932’ye kadar dersleri vermeye devam etmiştir. Bu okulda 1926’dan itibaren Bedii Şakir TOKTAY, 1927’den itibaren de Macit ERKOL asistan ve şef asistan olarak görev yapmışlardır. Ankara’da 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi şekillenince Fizyoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Robert Seuffert direktör, Dr. Bedii Şakir TOKTAY şef ve Macit ERKOL da asistan olarak görevlendirilmiştir.

1937’de Prof. Dr. Robert Seuffert enstitüden ayrılınca, yerine Prof.Dr.ValentinHorn gelmiştir. 1939’da ise Prof.Dr.ValentinHorn’un yerine Prof.Dr. Hassko enstitü direktörü olmuş ve aynı yılın sonunda da görevinden ayrılmıştır. 1942’de Bedii Şakir TOKTAY, 1946’da ise Macit ERKOL profesörlüğe yükseltilmişlerdir. 1952 yılında Biyokimya Kürsüsü şekillenerek ayrılınca, Fizyoloji Kürsüsü’nde kürsü profesörü Macit ERKOL ile Doç.Dr. Ahmet NOYAN kadroyu oluşturmuşlardır. 1969’da Prof.Dr.Macit ERKOL vefat edince kürsü yönetimi Prof.Dr. Ahmet NOYAN’a verilmiştir. 1973 yılında Prof.Dr. Ahmet NOYAN’ın Hacettepe Üniversitesi’ne naklen tayininden sonra 1977 yılına kadar kürsü başkanlığını Prof.Dr.Talat KONUK yürütmüştür.

1981 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde Veteriner Fakültesi yeniden yapılandırılarak Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı olarak düzenlenmiştir. Fizyoloji eğitimi 22 Mart 1988 tarihine kadar Biyokimya-Fizyoloji Anabilim Dalı içerisinde yer alan Fizyoloji Bilim Dalı tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan Biyokimya-Fizyoloji Anabilim Dalı iki ayrı anabilim dalı olarak ayrılmıştır. Yeni düzenlemede. Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fahri BÖLÜKBAŞI Başkanlığında eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini sürdürmüştür. 1995 yılında Prof. Dr. Fahri BÖLÜKBAŞI’nın emekliliğe ayrılması ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı Prof.Dr.Baki Yılmaz tarafından devralınmıştır. Anabilim Dalı Başkanlığı’nı 2002-2014 yılları arasında Prof. Dr. Bahri Emre, 2014-2017 yılları arasında Prof. Dr. Nesrin SULU,  Kasım 2017- Mart 2019 tarihleri arasında ise Prof.Dr. İlksin Pişkin yürütmüştür. Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’na 15 Mart 2019 tarihinde Prof.Dr.Çiğdem ALTINSAAT atanmıştır.

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı’mız bünyesinde 6 öğretim üyesi, 4 öğretim elemanı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı binası; hematoloji laboratuvarı, 110 kişi kapasiteli teorik dershane, 40 kişi kapasiteli öğrenci uygulama salonu, hematoloji laboratuvarı, RUSITEC laboratuvarı, izole organ laboratuvarı, elektroforez laboratuvarı, davranış ünitesi, EKG ünitesi, akademik ve idari personel odalarından oluşmaktadır.

Veteriner lisans programı dahilindeMedikal Fizik, Fizyoloji I, Fizyoloji II, Hayvan Davranışları, Hayvanlarda Vücut Dili, Egzersiz Fizyolojisi ve Kanatlı Fizyolojisi dersleri verilmektedir.

Kürsümüzde verilen derslerde görsel, işitsel ve konu anlatımlı teorik öğretiminin yanı sıra, uygulamalı faaliyetler de eş zamanlı olarak yürütülmektedir.