TARİHÇE

Ankara Üniversitesi Genetik Anabilim Dalı 1995 yılında Prof. Dr. Okan Ertuğrul başkanlığı’nda kurulmuştur ve bünyesinde moleküler genetik araştırmalar yapılması amacıyla Moleküler Genetik Araştırma laboratuarları oluşturulmuştur. Bu laboratuarlarda evcil hayvanları içeren moleküler düzeyde çeşitli projelerin bir kısmı tamamlanmış ve bir kısmı da halen sürmektedir.  Farklı hayvan türlerinde protein, DNA temelli çalışmaların yürütüldüğü bu projeler TUBİTAK, Tarım Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Ofisi  gibi birimlerden destek alınarak gerçekleştirilmiştir

Ayrıca lisans programı çerçevesinde TÜBİTAK ve üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje Ofisi tarafından desteklenen öğrenci projeleri de anabilim dalımız laboratuarlarında yürütülmektedir.

Anabilim Dalında hayvanlarla ilgili olan adli olayların çözümünde tür ayrımı, örneklerin bireysel ayrımı gibi moleküler düzeyde faaliyetler de sürdürülmekte ve bilirkişilik hizmeti verilmektedir.

Anabilim dalında sürdürülmekte olan çalışmalarla ilgili olarak aşağıdaki çıktılar ve faydaların elde edilmesi beklenmektedir;

 1. Türkiye’ye özgü hayvan genetik kaynaklarına ilişkin olarak DNA ve doku bankalarının oluşturulması;
 2. Hayvan genetik çalışmaları ile türler arası ve tür içi bireylere özgü polimorfik dizilerin belirlenmesi ve bu sonuçların tescil çalışmalarında kullanılması;
 3. Filogenetik ilişkilerin ortaya çıkarılması ve ırkların geçmişine geleceğine yönelik ön verilerin elde edilmesi;
 4. Hayvanlarda kalıtsal hastalıkların belirlenmesi;
 5. Çiftlik hayvanlarında moleküler ıslah uygulamaları;
 6. Genetik kaynaklarımızın korunması konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi;
 7. Hayvan genetiği ve biyoteknolojisi alanında eleman yetiştirilmesi;
 8. Yurt dışında benzer faaliyetler yürüten merkezler ve bilim adamları ile ortak projeler oluşturulması ve uluslar arası platforma güncel verilerin üretilmesi.

Genetik Anabilim Dalı’nda lisans öğrencileri için zorunlu olan Genetik Dersi’nin yanı sıra, seçmeli olan Temel Genetik Kavramlar, Populasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji ile Ekoloji ve Çevre Biyolojisi dersleri de verilmektedir.

Anabilim dalı lisansüstü programında ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında doktora ve tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Bu bağlamda hayvan genetiği ile ilgili olarak çeşitli tekniklerde uzmanlaşmakta olan ve burs imkanı sağladığımız doktora öğrencileri eğitimlerine devam etmektedirler.

  GENETİK ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim dalı bünyesinde 4 akademik personel (1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi) ile akademik aktiviteler yürütülürken 2 adet (1 daktilograf ve 1 laborant) idari personel bulunmaktadır.

Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı I ve II olmak üzere iki laboratuvar bulunmaktadır.

Birinci laboratuvar 5 bölmeye ayrılmıştır

 • DNA izolasyonu
 • Görüntüleme
 • Ön-PCR
 • Sekans ve fragment analizi
 • Depo bölümü

İkinci laboratuvar ise RNA temelli çalışmalar için ayrılmıştır.