Gezici Klinik Hizmetleri Koordinatörü

Prof.Dr.Mehmet ŞAHAL

Gezici  Klinik  Hizmetleri  Koordinasyon  Birimi

Araş.Gör.Dr.Yusuf  ŞEN
Araş.Gör.Dr.Murat  Onur YAZLIK
Araş.Gör.Dr.Osman Safa TERZİ
Araş.Gör.Dr.Koray TEKİN

Gezici Klinik Programı

 

Gezici Klinik Komisyonu Gezici Klinik Hizmetleri Koordinasyon Birimi Çalışmaları

Gezici Klinik Biriminin temel misyonu eğitim ve uygulama odaklı  klinik saha hizmetidir. Bu çerçevede Ankara yöresinde özellikle çiftlik hayvancılığının (at, sığır, buzağı, koyun, keçi) ve at yetiştiriciliğinin  yoğun yapıldığı alanlarda ve Türkiye Jokey Kulübü  At Hastanesinin  aktif çalıştığı dönemlerde; Veteriner Fakültesi intörn  ve  lisansüstü programı öğrencilerinin saha ve işletme koşullarında hayvan refahı ve hayvancılıkla ilgili bilgilerini yerinde değerlendirmeleri ve hastalıkların tanı, tedavi ve korunmasına  yönelik hayvan sağlığı hizmetleri konusunda mesleki uygulama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmalarla aynı zamanda halka ve kamuya ait işletmelere de etkin bir katkıda bulunulmuş, binlerce büyük ve küçük baş hayvana sağlık hizmeti götürülmüştür. Bu çerçevede Türkiye Jokey Kulübü, ASEM (Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Serum Çiftliği Atları), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Hippoterapi Atları) ve A.Ü. Ziraat Fakültesi ile Fakültemiz arasında protokol anlaşmaları yapılmıştır. Çalışmalar Gezici Klinik Hizmetleri Koordinasyon Birimi organizasyonunda; Klinik Bilimler Bölümü Anabilim Dalları öğretim elemanları ve intörn öğrencilerin katılımı ile haftanın her Salı ve Perşembe günleri fakültemizden hareket eden Gezici Klinik aracı ile gerçekleştirilmektedir.