TARİHÇE

1921 yılında askeri ve sivil veteriner okulları birleşene kadar Teftiş-i Lühum adı altında Emraz-ı Sariyye ve Bakteriyoloji ya da Teşrih-i Marazi derslerini veren muallimler tarafından okutulan gıda hijyenine ilişkin dersler, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulu’nca 25 Aralık 1951 günü, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun 6. ve 37.maddeleri göz önünde tutularak alınan karar ile Besin Kontrolü ve Hijyen Kürsüsü’nün kurulmasıyla artık bu anabilim dalında verilmeye başlanmıştır. Bu yıldan itibaren kürsü kadrosunda Prof. Dr. Latif BERKMEN, Prof. Dr. M. Hayri KARASOY, Prof. Dr. Nahide KARAMIZRAK (ÖZGÜMÜŞ), Prof. Dr. Cemal OMURTAG, Prof. Dr. İlhan ÖZER, Prof. Dr. İrfan TEZCAN, Prof. Dr. Mehmet Aziz DEMİRER, Prof. Dr. Zeki TOLGAY, Prof. Dr. Ahmet YURTYERİ, Prof. Dr. Ergün ÖZALP, Prof. Dr. Şerif KAYMAZ, Prof. Dr. O. Cenap TEKİNŞEN, Prof. Dr. Burhan DİNÇER, Prof. Dr. Bülent MUTLUER yer almışlardır. Dr. Kemal Önder YAĞLI  Nisan 1989- Ağustos 1994 tarihleri arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.

Fransa’da Nancy Üniversitesi’nde 1973-1978 tarihleri arasında doktora eğitimi alan Dr. Sadi AKGÜN, 1979 yılında doktora eğitimini tamamlayarak kürsü kadrosuna atanmış, emekli olduğu 01.08.2009 tarihine kadar kürsü öğretim üyeliğini sürdürmüştür. İrfan EROL, 14.02.1986 tarihinde Anabilim Dalı’na asistan olarak atanmış, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursu ile doktora yapmak için 01.04.1987 yılında Almanya’ya gitmiştir. Prof. Dr. İrfan EROL 2012 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü olarak görevlendirilerek kürsüden ayrılmıştır. Bölümde halen T. Haluk ÇELİK, Belgin SARIMEHMETOĞLU (YARGÜLÜ), U. Tansel ŞİRELİ, Özlem KÜPLÜLÜ, Haydar ÖZDEMİR, Muammer GÖNCÜOĞLU ve F. Seda BİLİR ORMANCI profesör olarak görev yapmaktadır. Akademik kadroda Dr. Güzin İPLİKÇİOĞLU ÇİL, ve Dr. Bahar ONARAN’da araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

YÖK Başkanlığı’nın 22.09.1982 tarih ve 3939 sayılı yazısıyla bildirilen 2547 sayılı 7-d/2 maddesine bağlı YÖK kanuna göre Hastalık ve Klinik Bölümleri’ne bağlı olan kürsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı olarak isimlendirilmiştir. YÖK Başkanlığının 08.06.2005 tarih ve 1342-011853 sayılı yazısıyla bildirilen 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Hastalık ve Kinlik Bilimleri Bölümü’ne bağlı olan Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü olarak yapılanmıştır. 07.01.2010 tarihinde alınan kararla bölüm ve anabilim dalı adları ‘Gıda Hijyeni ve Teknolojisi’ olarak değiştirilmiştir.

1980 yılında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Süt Ünitesi kuruldu.

1991 yılında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Et Ünitesi kuruldu.

1995 yılında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı PCR Laboratuvarı
(GTZ Projesi; Proje No:95.9153.8.00.100) kuruldu.

1999 yılında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ELISA Laboratuvarı kuruldu.

2006 yılında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Moleküler Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarı kuruldu.

2012 yılında Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 2. PCR laboratuvarı kuruldu.

GIDA HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

İnsanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmaları gerekmektedir. Hayvansal gıdaların sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla veteriner hekimlere önemli görevler düşmektedir. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünün temel etkinlik alanı hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünün birincil hedefi, gıda hijyeni ve kontrolü, et bilimi, hijyeni ve muayenesi, süt bilimi, hijyeni ve teknolojisi, gıda kimyası ve veteriner halk sağlığı konularında, gerekli, güncel ve temel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak lisans düzeyindeki öğrencilere verebilmektir. Bunun yanında bölümümüz lisansüstü eğitim ile bu alanda uzmanlar yetiştirmekte ve araştırma faaliyetleri ile bilimsel gelişime katkı sağlamaktadır. Bölümde gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, moleküler genetik, gıda üretim teknolojileri, risk analizi, halk sağlığı, gıdalarda kalıntı ve kontaminantlar gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir.