Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi

1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Baytar Fakültesi olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri ile inşa edilen Hayvan Hastanesi, yerleşkenin sit alanı olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı bir proje çerçevesinde Hayvan Hastanesi tarihi yapısı korunarak 2015-2017 tarihlerinde  restore edildi.  Türkiye de küçük ve büyük hayvanlar için hizmet veren en büyük hastanesi unvanıyla hizmet veriyor.

Hayvan hastanenin klinik hizmetleri;  Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim dallarından oluşan dört klinik anabilimi tarafından verilmektedir. Bu anabilim dallarında kendi konusunda uzman 26 öğretim üyesi ve 20 araştırma görevlisi, ayrıca 60 civarında yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunmaktadır. Bütün klinik hizmetleri bu kişiler tarafından sağlanmaktadır.

Cerrahi Anabilim Dalı’nda tüm evcil ve yabani hayvanların dış hastalıklarına ilişkin poliklinik hizmeti verilmektedir.

Bu kapsamda, Hastane bünyesinde küçük hayvanlar için yumuşak doku, ortopedik cerrahi ve mikro cerrahi ameliyatlarının yapıldığı 5 operasyon salonu vardır. Bu salonlar dünya standartlarında donanıma sahip olarak hizmet vermektedir. Bu operasyon salonlarının dışında tam donanımlı endoskopik cerrahi odası bulunmaktadır. Burada artroskopik, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi operasyonları ve endoskopik muayeneler yapılmaktadır. Operasyon salonlarının yanında ayrıca kedi ve köpekler için yoğun bakım üniteleri bulunmaktadır.

Hastanede hizmet veren cerrahi anabilim dalında hastaların rutin olarak muayenelerinin yapıldığı 5 adet muayene odası bulunmaktadır. Bu muayene odalarında; yumuşak doku, ortopedi, göz, kulak, diş hastalıklarının tanısı ve sağaltımları yapılmaktadır. Bunların dışında nörofizyoloji laboratuvarı, fizik tedavi-rehabilitasyon ünitesi, yürüme analizi ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitelerde hastalıkların tanı ve sağaltımlarında rutin amaçlı uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca cerrahi anabilim dalı bünyesinde bulunan radyodiagnostik ünitesinde; dijital röntgen, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, ekokardiyografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik resonans üniteleri hastalıkların tanısında rutin olarak kullanılmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğinde Kedi ve köpeklere;  koruyucu hekimlik ve aşılama, geriatrik hastaların muayene ve tanısı, dermatolojik muayene ve tanısı, kardiyolojik muayene ve tanısı,  endokrinolojik muayene ve tanısı, enfeksiyon hastalıkları ve tanısı, gastroenterolojik muayene ve tanısı, onkolojik-hematolojik muayene ve tanısı, solunum sistemi muayenesi ve tanısı, nefrolojik-ürolojik muayene ve tanısı yapılmaktadır. Egzotik hayvanların hastalıklarının tanısı ve sağaltımları yapılmaktadır. Küçük hayvanla ile ilgili hizmetler yeni yapılan hastanede ki 10 adet muayene odasında vermektedir.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Evcil hayvanlarda; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon, reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları ile talep eden hasta sahiplerine hizmet verilmektedir.

Anabilim Dalının hastane bünyesinde hizmet veren kliniğinde evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik, doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. Özellikle dişi kedi ve köpeklerin kısırlaştırma operasyonları kliniğin önemli işlevleri arasında yer almaktadır.

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı;  Androloji ve İleri Üreme Teknikleri Kliniği, Referans Sperma ve Embriyo Laboratuvarı, Boğa, Ankara Keçisi ve Köpek Sperma Bankaları, Uygulama Çiftliği Sperma Üretim Merkezi, Suni Tohumlama Anabilim Dalı çalışmaları hastane içinde köpek, kedi, tavşan gibi petlerin androlojik ve üreme sorunları ile suni tohumlama çalışmaları üzerinde bilimsel araştırmalar ve pratik uygulamalarından oluşmaktadır.

Hastane bünyesinde konusunda deneyimli uzman tarafından kedi ve köpeklerin davranış bozukluklarının değerlendirildiği ve bunun ile ilgili hastalıkların sağaltımlarının yapıldığı davranış bozuklukları ünitesi bulunmaktadır.

Hastane bünyesinde Atlar için hastalıklarının tanısı ve sağaltımlarının yapıldığı klinik, bir operasyon salonu ve operasyon sonrası bakımlarının yapıldığı iki adet boksları vardır. Yine sığırlar için klinik, bir operasyon salonu ve operasyon sonrası bakımlarının yapıldığı iki adet boksları vardır.

Keçi, koyun ve domuz hastalıklarının tanı ve sağaltımlarının yapıldığı ayrı bir klinik bulunmaktadır.

Hastane bünyesinde bütün hayvanlar için ayrı birer adet izolasyon ünitesi bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Yaban hayvanlarının hastalıklarının tanısı konulduktan sonra devam eden sağaltımlarının takibi için ayrı bir ünite bulunmaktadır.

Veteriner Fakültesi hayvan hastanesinde 24 saat hizmet veren Acil Klinik bulunmaktadır.

Hastanede hayvan sahiplerinin getirdiği hayvanlar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde, ALO 153 hattı ile sokak hayvanlarının muayene ve sağaltımları yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde, yaralanan sokak hayvanlarının hastalıklarının tanı ve sağaltımını yürüten Hayvan Hastanesi sadece evcil ve sahipli hayvanlara değil sağaltıma ihtiyacı olan tüm hayvanlara ulaşmış olunmaktadır.  “Vatandaş bahçesinde, sokağında, mahallesinde yaralı bir hayvan gördüğü zaman 153’ü arıyor. Belediye yaralı hayvanları topluyor ve buraya getirip, sağaltımını sağlıyor “Alo 153” hattının sokak hayvanları için önemli bir boşluğu doldurulmaktadır.

Veteriner Fakültesi öğrencilerinin gelişmesi açısından önemli olan hastane bünyesinde Salı ve Perşembe günleri hizmet veren gezici klinik bulunmaktadır. Bu gezici klinik ile At,  sığır, koyun gibi çiftlik hayvanları değerlendirilmektedir. Gezici klinik ile öğrenciler Veteriner Fakültesi çiftliğine, Ziraat Fakültesi çiftliğine ve Türkiye Jokey Kulübü Ankara hipodromuna götürülmektedir. Böylece büyük hayvan hastalıklarının tanısı ve sağaltımı hakkında pratik deneyimler kazanılmaktadır.

Hastane bünyesinde tüm kliniklere hizmet veren Merkez Tanı Laboratuvarı bulunmaktadır. Tüm hayvanların tam kan analizleri ve biyokimyasal analizleri ile kedi ve köpeklerin hormon analizleri yapılmaktadır.

Hasta kabul ve muayene saatleri 8:30-16:00 arası olup bu saatler dışında Acil Kliniğimiz hizmet vermektedir.

 

ÖNEMLİ DUYURU

Corona virüs enfeksiyonuna karşı alınan tedbirler doğrultusunda Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi hafta içi ve hafta sonları saat 10:00-15:00 arası hizmet verecektir. Bu saatler haricinde hayvan hastanesinin tüm birimleri kapalıdır.

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvan Hastanesi Başhekimliği