Prof.Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU     (Dekan)  (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr.Mehmet ŞAHAL

Prof.Dr.Hikmet ALTUNAY

Prof.Dr. Berrin SALMANOĞLU

Prof.Dr.T.Çiğdem OĞUZOĞLU

Prof.Dr. Hakan ÖZTÜRK

Araş.Gör.Beste ÇİL (Raportör)