Başhekimlik
Veteriner Fakültesi Döner Sermaye Ücret Tarifesi

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.

 

ÖNEMLİ DUYURU

Corona virüs enfeksiyonuna karşı alınan tedbirler doğrultusunda hastane Dâhiliye, Cerrahi, Doğum ve Suni tohumlama Anabilim Dalı kliniklerinin kapatılması nedeniyle sadece Acil klinikte 8.30-17.30 saatleri arasında acil hasta kabulü yapılacaktır. Operasyonlar için nöbetçi öğretim üyesi ve hekim onayı ile randevu verilecektir.

 Hafta sonu acil klinikte 8.30-17.30 saatleri arasında hizmet verilecektir.

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvan Hastanesi Başhekimliği