Prof.Dr.Emel ERGÜN (Dekan Yardımcısı) (Komisyon Başkanı)

Araş.Gör.Dr.Seçkin SALAR (Çiftlik Müdürü)

Prof.Dr.U.Tansel ŞİRELİ

Prof.Dr.Necmettin ÜNAL

Prof.Dr.Yavuz CEVGER

Prof.Dr.Taner KARAOĞLU

Doç.Dr.Yasemin SALGIRLI DEMİRBAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Atilla ÖZGÜR

Vet.Hek.Özge SABUNCULAR     (Raportör)