TARİHÇE

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 29.05.1965 tarihinde ‘’Hayvancılık İşletme Ekonomisi’’ adı ile kurulmuş ve dönemin Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olan Prof. Dr. Cumhur Ferman, aynı zamanda Anabilim Dalının başkanı olmuştur.

Prof. Dr. Cumhur Ferman 4 Kasım 1965 ile 10 Ağustos 1969 tarihleri arasında iki dönem boyunca Ankara Üniversitesinin rektörlüğünü yapmış olup 1978 tarihine kadar da Anabilim Dalı Başkanlığı görevine aralıksız devam etmiştir.

1967 tarihinde Veteriner Hekim Yücel Akıncı ve Sadi Aral Anabilim Dalında asistanlık görevine başlamış, her ikisi de 30 Mart 1971 tarihinde doktoralarını tamamlamışlardır.

Doç Dr. Sadi Aral 1978 tarihinde, Anabilim Dalının ilk Veteriner Hekim başkanı olmuştur. Kuruluş ismi ‘’Hayvancılık İşletme Ekonomisi’’ olan Anabilim Dalının adı 2006 yılında ‘’Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği’’ olarak değiştirilmiştir.

Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisine danışmanlık ve tez hocalığı yapmış olan Prof. Dr. Sadi Aral 01 Aralık 2009 tarihinde emekliye ayrılmış, Prof. Dr. Engin Sakarya halen sürdürmekte olduğu Anabilim Dalı Başkanlığı görevini bu tarihte Prof. Dr. Sadi Aral’dan devralmıştır.

Anabilim Dalında Mart 2016 itibariyle 3 profesör ve 1 doçent olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi ve 7’si farklı üniversitelerin kadrosunda bulunan toplam 8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programları bulunan Anabilim Dalında 20’si doktora ve 8’i yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 28 lisansüstü öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.

 HAKKINDA

Geçmişten günümüze Anabilim Dalında hayvancılık politikaları, kırsal ekonomik kalkınma, hayvansal üretim planlaması, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvancılık işletmelerinde yönetim, planlama ve proje hazırlama, hayvansal ürünler pazarlaması, hayvancılıkta üretici örgütlenmesi, hayvancılık işletmelerinde karlılık ve verimliliğin tespitine yönelik ekonometrik çalışmalar, kırmızı et ve süt sanayi işletmelerinin ekonomik analizi ve çeşitli hayvan hastalıklarından meydana gelen ekonomik kayıplar ve hastalık kontrol programlarının maliyet-fayda analizleri gibi alanlarda çok sayıda bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir.

Anabilim Dalında doktora ve yüksek lisans programları kapsamında; hayvancılığa dayalı sanayi ekonomisi ve işletmeciliği, hayvansal üretim planlaması, hayvancılık işletmelerinde işletmecilik prensipleri, hayvan ve hayvansal ürünler pazarlaması, hayvancılık işletmelerinde kuruluş yeri ve seçimi, hayvancılık işletmelerinde maliyet muhasebesi, hayvancılık işletmelerinde planlama ve proje hazırlama teknikleri, mezbaha işletmeciliği, kasaplık hayvan, et ve ürünleri pazarlaması, hayvancılık işletmelerinde finansman, hayvan sağlığı ekonomisi gibi dersler verilmektedir.

Lisans düzeyinde okutulan Hayvancılık Ekonomisi dersinin temel amacı, ekonomik bir uğraş olan hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili makro ve mikro düzeyde temel ekonomi bilgilerine sahip olması yanında hayvancılık işletmelerinde temel işletmecilik fonksiyonlarını kullanabilen, işletme sonuçlarını ekonomik ilkeler ışığında değerlendirebilen, veteriner hekim yetiştirmektir. Dersler sonucunda veteriner hekimlere ulusal ölçekte temel ekonomik faaliyetleri anlayabilme ve değerlendirebilme, hayvansal üretim ve yetiştiriciliğine ilişkin bilgileri ekonomik anlayışla analiz etme becerisi kazandırılmaktadır. Zorunlu (Hayvancılık Ekonomisi dersi) ve seçmeli (Hayvancılık İşletmelerinde İşletme Yönetimi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi) dersler kapsamında, hayvancılıkta temel ekonomik kavramlar, kırsal ekonomik kalkınmada istihdam, enflasyon ve milli gelir hesapları, arz-talep etkileşimi ve fiyat oluşumu, üretimde girdi-çıktı ilişkileri ve ekonomik optimizasyon ilkeleri, temel işletmecilik fonksiyonları, hayvancılık sektöründe örgütlenme ve hayvancılık işletmelerinde hastalık yönetimi ve prensipleri gibi konular bulunmaktadır.

Bu dersler aracılığıyla öğrencilerin; genel ekonomi ve işletme ekonomisi, kırsal ekonomik kalkınma ve planlama, hayvancılık ekonomisi ve işletmeciliği, hayvancılık işletmelerinde proje hazırlama teknikleri ve analizleri, hayvancılık işletmelerinde finansman, örgütlenme, pazarlama ve yönetim bilimi konularında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Lisansüstü eğitim programları mezunları; sektörle ilgili bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, üst düzey yönetim becerisi, hayvancılık sektöründe işletme seviyesinde ve makro düzeyde iktisadi planlama, proje hazırlama ve işletmecilik fonksiyonlarını uygulayabilme becerilerine sahip duruma gelmektedirler.

Yukarıdaki konularda uzmanlaşan kişiler; hayvancılık işletmelerinin kuruluş, planlama ve yönetim aşamalarında, hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinde proje hazırlama, danışmanlık ve üst yönetim kademelerinde, sektöre hizmet götüren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında uzman, danışman ve yönetici kadrolarında istihdam edilebilmektedir.