TARİHÇE

Tarihsel gelişim sürecinde Histoloji’nin, “İlim-i Ensaç” adı ile ayrı bir ders olarak 1895 yılı programında üçüncü sınıfta okutulduğu görülmektedir. Sivil okulda Osman Nuri Eralp (1908-1921), askeri okulda 1913’den itibaren A. Şevki Akçay tarafından okutulan Histoloji, 1921’de Baytar Mekteb-i Alisi şekillendikten sonra da, “Teşrih-i Marazi” dersleri ile birlikte yine Şevki Akçay tarafından verilmiştir.

1933’de Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca bu dersler Anatomi Enstitüsü içinde okutuldu. Ankara Üniversitesinin 1946’da kurulmasıyla Ankara’daki yüksekokulların bir kısmı bu üniversitenin fakülteleri haline geldiler. Veteriner Fakültesi de Tabii İlimler ve Ziraat Fakültesi ile birlikte Ankara Üniversitesi’ne katıldı.

1952 yılı Veteriner Fakültesi’nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır; daha önce “enstitüler” biçimindeki yapılanma, “kürsüler” durumuna getirilerek 18 kürsü ile eğitim sürdürüldü. Histoloji ve Embriyoloji Enstitüsü de, Anatomi Kürsüsü ile Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü biçiminde yapılandı. Bağımsız bir Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü kurulmasıyla birlikte Mahmut Şemsi Kural Profesör ve Zihni Erençin Doçent olarak yeni kürsünün kurucu öğretim kadrosunu oluşturdular.

Anabilim dalımız takip eden yıllarda çok sayıda Veteriner Fakültesi’nin açılmasıyla birlikte büyüyen Veteriner Histoloji ve Embriyoloji ailesine gerek bilim insanı yetiştirme hususunda gerekse de yapmış olduğu bilimsel çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Veteriner Histoloji ve Embriyoloji bilimine katkı sağlamaktadır.

HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı’mız bünyesinde 7 öğretim üyesi, 5 öğretim elemanı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı’mızda 120 kişi kapasiteli teorik dershane, 56 kişi kapasiteli öğrenci uygulama salonu, Türkiye geneline hizmet sunan ışık mikroskopi laboratuvarının yanı sıra, geçirimli elektron mikroskopi doku hazırlama laboratuvarları, sito-histokimya, immünoflüoresan, hücre-doku kültürü laboratuvarlarıyla, fotomikroskopi çalışma odası ve fotoğraf basımı için karanlık oda bulunmaktadır. Ultratom, piramitom, mikrotom, stereolojik uygulamalar için stereoloji mikroskop sistemi özel olarak tasarlanmış bölümümüz laboratuvarlarında hizmet vermektedir.

Veteriner lisans programı dahilinde Histoloji I, Histoloji II, Embriyoloji, Kanatlı ve Memelilerde Organ ve Sistemlerin Gelişimi, Işık Elektron Mikroskopisi ve Doku Hazırlama Teknikleri dersleri Anabilim Dalı’mız akademik personeli tarafından verilmektedir. Aynı zamanda İngilizce Veteriner Lisans Programı dahilinde yukarıda belirtilen dersler İngilizce olarak da verilmektedir.

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji lisansüstü eğitim–öğretim faaliyetleri kapsamında; Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerine de eğitim verilmektedir.

Anabilim dalımızda verilen derslerde görsel, işitsel ve konu anlatımlı teorik öğretimin yanı sıra, uygulamalı faaliyetler de eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

İmmun sistem,  sindirim sistemi, örtü sistemi, kas doku, genital sistem ve kök hücre konuları akademik personelimizin çalışma alanı kapsamına girmektedir.