TARİHÇE

Anabilim Dalımızdaki ders ve klinik uygulamalar 1842’den itibaren öğrencilere verilmeye başlanmıştır. 1842’de Godlewsky’nin klinikten ayrılışından sonra yerine gelen Dubroca, 1858’e kadar diğer meslekî ve klinik dersleri ile birlikte İç Hastalıkları dersini okutmuş ve klinik uygulamalarını yaptırmıştır. Sivil Veteriner Okulunda ise Muallim Minas (1889-1911), Ali Rıza Uğur (1908-1910) ve Samuel Aysoy (1911-1921) İç Hastalıkları derslerini vermiş; okulların birleşmesiyle (1921) şekillenen Baytar Mekteb-i Âlisinde yine Samuel Aysoy müderris olarak İç Hastalıkları ve Kinikleri yönetmiştir. 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesinin Dahili Hastalıklar Enstitüsünde Direktör Prof. Dr. Max Gebhard, Doç. Samuel Aysoy, Dr. Ass. Selahattin Nejat Yalkı ve Ass. Nurettin Mashar Öktel kadroyu teşkil etmişlerdir. 1936 yılı Ekim ayında Prof. Dr. M. Gebhard ayrılınca enstitü direktörlüğüne Prof. Dr. R. Stetter getirilmiş, aynı yıl Samuel Aysoy profesörlüğe yükseltilmiştir. 1938’de Yaşar Altan asistan, 1939’da da S.N. Yalkı doçent olmuşlardır.

  

1940 yılında Prof. Dr. Stetter’in ayrılmasıyla enstitü direktörlüğüne S. Aysoy atanmıştır. 1941’ de de S.N. Yalkı profesörlüğe, 1949 yılında da Y. Altan doçentliğe yükseltilmiştir. Enstitünün adı 1952 yılından itibaren “İç Hastalıkları Kürsüsü ve Kliniği” olarak değiştirilmiştir. 1953’ de Fransa’ da doktorasını veren Dr. Cahit Özcan asistanlık görevine başlamış, 1955’de de Ord. Prof. Dr. S.N. Yalkı Kürsü profesörü olmuştur. 1958’ de Y. Altan profesörlüğe yükseltilmiş, 1960 yılında da Dr. C. Özcan doçent olmuştur.

Çetinkaya Şendil yine aynı yıl içinde asistanlığa başlamıştır. 1961 yılında Cemal Nadi Aytuğ asistanlığa başlamış; 1963’de Ç. Şendil, 1965’ de C.N. Aytuğ doktoralarını vermişlerdir. 1966 yılında daha önce ihtisasını yapmış olan Uzman Hikmet Ünsüren asistanlık görevine başlamıştır. 1968’de kürsüdeki görevinden ayrılan Dr. Ç. Şendil, bir yıl sonra tekrar sınavlara girerek 1969’ da kürsü asistanlığına tayini çıkmıştır. İç Hastalıkları Kürsüsü ve Kliniğinin adı 1981 yılından itibaren İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir.

İç Hastalıkları Kürsüsünde İhtisas Sınavlarını Vererek Uzman Olan Kişiler

  1. Hikmet Ünsüren (1965)
  2. Hüseyin Yılmaz İmren (1969)

İç Hastalıkları Anabilim Dalından Emekli Öğretim Üyeleri

  1. Dr. Selahattin Nejat YALKI (1970)
  2. Dr. Cahit ÖZCAN (12.04.1980-Vefat)
  3. Dr. Yaşar Altan (04.05.1981)
  4. Dr. Hikmet ÜNSÜREN (10.03.2000)
  5. Dr. Hüseyin Yılmaz İMREN (02.04.2003)

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HAKKINDA

İç hastalıkları Anabilim Dalı Klinikleri’ nde tüm evcil hayvanların iç hastalıklarına ilişkin poliklinik hizmeti sunulmakta; lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında dersler verilmektedir. Bu dersler; Dermatoloji, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıklar, Gastroenteroloji, Hematoloji-immunoloji, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları, Onkoloji, Üroloji ve Egzotik Hayvanlar gibi alanları kapsamaktadır.

Anabilim Dalımız Küçük ve Büyük Hayvan Klinikleri bünyesinde Dermatolojik, Hematolojik, Parazitolojik ve Ürolojik örneklemelerin ön incelenmesine imkan tanıyan Laboratuvar Ünitesi; Görüntüleme Ünitesi (Ultrasonografi, Videoendoskopi, Otoskopi), Kardiyoloji Ünitesi (Ekokardiyografi, Elektrokardiyografi, Holter kaydı), Muayene-Tedavi üniteleri, Enfeksiyöz hastalıklar ünitesi, Küçük ve Büyük Hayvan Hospitalizasyon Ünitesi yer almaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinik hizmetleri sırasıyla; hasta kayıt-kabul işlemleri, hasta muayenesi, teşhis ve tedavisi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Teşhis amacıyla endikasyon bulunan hastalara anestezi eşliğinde Gastroskopi, Larengoskopi, Bronkoskopi, Kolonoskopi, Otoskopi işlemleri; Ekokardiyografi, Ultrasonografi, Elektrokardiyografi uygulanmakta; laboratuvar örnekleme ve incelemeleri gerçekleştirilmekte, Kemoterapi tedavileri yapılmaktadır. Hekim isteği doğrultusunda kan analizleri ve röntgen çekimleri ise ilgili birimlerce uygulanmaktadır. Türkiye’de ilk kez anabilim dalımız bünyesinde gerçekleştirilen Holter kaydı 2010 yılından beri uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin saha uygulama becerilerini arttırmak amacıyla yürütülen Gezici Klinik uygulamaları da yine anabilim dalımız tarafından organize edilmektedir.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Büyük ve Küçük Hayvan Kliniklerinde yılda 5000’in üzerinde hastaya klinik hizmeti verilmektedir. İç Hastalıkları Kliniği’ne getirilen veya Veteriner Hekimlerce sevk edilen hastaların çoğunu kedi, köpek ve egzotik pet hayvanları oluşturmaktadır.

Rutin klinik uygulamalar dışında İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ofisi, Tübitak ve Avrupa Birliği destekli ulusal ve uluslararası bilimsel projeler yürütülmekte; kurs ve seminerler düzenlenmektedir.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Klinik Hizmetleri; alanlarında deneyimli 6 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 1 Doktor, 4 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman Veteriner Hekim, 1 Hayvan Sağlık Memuru, Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri ile sunulmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Klinikleri; deneyimli kadrosu ve önemli teşhis araçları başta olmak üzere, diğer yaygın olanakları ile tüm dahili poliklinik hizmetlerinin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı bir merkez özelliğindedir.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde; haftanın her günü intörn dersleri anlatılmakta, olgular tartışılmakta ve literatür tartışmaları yapılmaktadır.

Anabilim Dalımız kurulduğu günden bugüne kadar, ülkemizdeki tüm Veteriner Fakülteleri için çok sayıda öğretim elemanının yetişmesinde de öncülük etmiştir.