İç Hastalıkları Anabilim Dalında; abdominal ve kardiyak değerlendirmeye fırsat tanıyan Ultrasonografi, Ekokardiyografi ve Elektrokardiyografi cihazları; gastroskopi, kolonoskopi, bronkoskopi, otoskopi, larengoskopi işlemlerinin yapılabildiği tam donanımlı videoendoskop sistemi; tüm genel anestezi işlemleri için inhalasyon anestezisi cihazı, hasta monitörizasyonu amacıyla hasta başı monitörleri ve nebulizasyon çadırı ile oksijenasyon sistemi bulunmaktadır.

  1. Gastroskopi
  2. Kolonoskopi
  3. Rektoskopi
  4. Bronkoskopi
  5. Video Otoskopi
  6. Larengoskopi
  7. Ultrasonografi
  8. Ekokardiyografi
  • Elektrokardiyografi
  • Holter Monitörizasyon