İç Hastalıkları Anabilim Dalı Rutin Laboratuvarında her gün dermatolojik, hematolojik, parazitolojik ve ürolojik örneklemeler incelenerek teşhis edilmektedir. Kazıntı, impresyon smear, klinik sitoloji, trikogram ve punch biyopsi teknikleriyle elde edilen numuneler değerlendirilmekte; kan parazitleri, kan hastalıkları (Lösemi, Lenfoma ve lenfoproliferatif diğer hastalıklar),  tümöral kitle, kemik iliği aspiratları ve efüzyon sıvılarının ön tanısı amacıyla alınan örnekler Diff quik ile boyanarak incelenmekte; idrar numunelerinin mikroskopik ve makroskopik muayeneleri, rumen mikroflora değerlendirmeleri gerçekleştirilebilmektir.