1. Koruyucu Hekimlik ve Aşılama
 2. Geriatrik Hastaların Muayene ve Tanısı
 3. Dermatolojik Muayene ve Tanısı
 4. Kardiyolojik Muayene ve Tanısı
 5. Egzotik Hayvan Hastalıkları Muayene ve Tanısı
 6. Endokrinolojik Muayene ve Tanısı
 7. Enfeksiyon Hastalıkları ve Tanısı
 8. Gastroenterolojik Muayene ve Tanısı
 9. Onkolojik-Hematolojik Muayene ve Tanısı
 10. Solunum Sistemi Muayenesi ve Tanısı
 11. Nefrolojik-Ürolojik Muayene ve Tanısı
 12. Büyük Hayvan Muayene ve Tanısı