Veteriner Fakültesi Akademik ve Sekreterlik Bürosu İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri (Beyas) Ünitesi İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Destek Hizmetleri İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi̇ İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Histoloji – Embriyoloji Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İş Akış Şeması

Veteriner Fakültesi İdari Personel Bürosu İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Merkez Tanı Laboratuvarı İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Mutemetlik İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Öğrenci İşleri İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İş Akış̧ Şemas

Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Taşınır İşlemleri Birimi İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı İş Akış̧ Şeması

Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı İş Akış̧ Şeması