Kalite Politikamız

Fakültemizin Güçlü Yönleri

Birim Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

2018 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Araştırma Öz Değerlendirme Raporu

Fakültemizin 2019-2023 Strateji Planı

Birim Araştırma Performans Göstergeleri Raporu

EAEVE Sertifika

VEDEK Sertifikası

Hesap Verilebilirlik Politikası