Kalite Politikamız

Fakültemizin Güçlü Yönleri

Birim Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

2019 Birim Öz Değerlendirme Raporu

2018 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu

2017 Yılı Araştırma Öz Değerlendirme Raporu

Fakültemizin 2019-2023 Strateji Planı

Birim Araştırma Performans Göstergeleri Raporu

EAEVE Sertifika

VEDEK Sertifikası

Hesap Verilebilirlik Politikası

EK-4-1 Rektörlük 24881 sayılı yazı eki

EK-4-2 Rektörlük 85745 sayılı yazı eki

Ek-4-3 Değerlendiricilerin Değerlendirme Süreci

EK-5-1 Oryantasyon Programı 28.02.2020

EK-5-2 Program

EK-6-1 Akademik Danışmanlık

EK-6-2 19122019172701

EK-8-1 Tutanak ve imzalar

EK-8-2 Tutanak ve imzalar