TARİHÇE

Fakültemiz bünyesinde bir Klinik Beceri Laboratuvarı (KBL) kurma çalışmaları 2015 yılı itibarıyla başlamıştır. İlk olarak Hannover Veteriner Üniversitesi (Tierärztlich Hochschule Hannover) ile 30 Mart 2015 tarihinde rektörler düzeyinde karşılıklı işbirliği anlaşması imzalanmış ve aynı tarihte Hannover Veteriner Üniversitesi KBL ekibi fakültemizde 2 günlük bir uygulama eğitimi vermiştir.

Sonrasında KBL’nin idari ve akademik yapısının planlanması, uygulama sisteminin Fakültemize uyarlanması ve KBL ile ilgili maket ve model geliştirme tekniklerinin öğrenilmesi amacıyla Fakültemiz Personeli Dr. Okan EKİM görevlendirilmiş, 19 Haziran 2015 tarihinde 2 hafta süreyle Dublin-İrlanda’da bulunan University College Dublin (UCD) Veteriner Fakültesi’nde, 3 Ekim 2015 tarihinde ise 1 ay süreyle Hannover Veteriner Üniversitesi’nde (Tierärztlich Hochschule Hannover) KBL kurulumu-işletilmesi, model ve simülasyon setlerinin hazırlanması üzerine eğitim ve gözlemlerini tamamlamıştır.

Ankara Veteriner Klinik Beceri Laboratuvarı için ilk koordinasyon ekibi, Ekim 2016’da oluşturulmuştur. Simülasyon modelleri, alet ve ekipmanları ile bunları yapmak için gerekli malzemelerin temin süreci Ocak 2017’de tamamlanmıştır. Gerekli simülasyonlar ve ders planlaması yapıldıktan sonra KBL ekibi ilk uygulama dersini, Eylül 2017 tarihinde İngilizce Veteriner Lisans Programı dâhilinde vermiştir.

 

KBL Multidisipliner Koordinasyon Ekibi

Personelin Adı-Soyadı Görevi
Doç.Dr. Okan EKİM KBL Koordinatörü
Prof.Dr. Ümit KAYA Cerrahi A.D. Koordinasyon Sorumlusu
Doç.Dr. Halit KANCA Doğum ve Jinekoloji A.D. Koordinasyon Sorumlusu
Yard.Doç.Dr. M. Borga TIRPAN Dölerme ve Suni Tohumlama A.D. Koordinasyon Sorumlusu
Dr. Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU İç Hastalıkları A.D. Koordinasyon Sorumlusu
Araş.Gör. K. Tuna OLGAÇ Dölerme ve Suni Tohumlama A.D. Koordinasyon Sorumlusu

 

Modüler sistemdeki ilk dersler ise Ocak 2018 itibariyle verilmeye başlanmıştır. Ankara Veteriner Klinik Beceri Laboratuvarı; 12 farklı modülden oluşan ve her hafta rotasyon sistemiyle öğrencilerin modülleri tamamladığı bir yapıya sahiptir. Modüllerimiz multidisipliner şekilde yapılmakta ve fakültemizin birçok farklı bölümünden gelen eğitmenlerimiz her hafta 6-8 kişilik modül gruplarına interaktif eğitim vermektedir. Modüllerimizde veteriner kliniklerinde yapılagelen tüm muayene, teşhis, tedavi vb. faaliyetler ile kliniklere yönelik tüm laboratuvar testlerinin simülasyonları yapılmaktadır.

 Modüllerimiz ve Modül Eğitmenlerimiz

Modül Adı Modül Eğitmeni/leri
Giriş, KBL Nedir, Amaçları ve Hedefleri Nelerdir

Introduction: What is CSL? Aims and Scope

Doç.Dr. Okan EKİM
KBL Lab. ve İş Güvenliği ile Biyolojik Güvenlik Prosedürleri

CSL Lab. Safety, Biological Safety & Security Procedures

Doç.Dr. Okan EKİM
Hasta Kayıt ve Danışma Modülü

Patient Reception & Registration Module

Dr. Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU

Vet.Hek. Kadir SEVİM

İç Hastalıkları Modülü

Internal Diseases Module

Dr. Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU

Vet.Hek. Kadir SEVİM

Cerrahi Modülü

Surgery Module

Dr. Pınar CAN
Doğum ve Jinekoloji Modülü

Obstetrics & Gynaecology Module

Dr. Kübra KARAKAŞ ALKAN

Dr. Seçkin SALAR

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Modülü

Reproduction & Artificial Insemination Module

Yrd.Doç.Dr. M. Borga TIRPAN

Dr. Koray TEKİN

Araş.Gör. K. Tuna OLGAÇ

Biyolojik Örnek Alma Modülü

Biological Sample Collection Module

Dr. H. Esra ÇOLAKOĞLU
Klinik Laboratuvar Testleri Modülü

Clinical Laboratory Tests Module

Dr. Bülent BAŞ
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Modülü

Medical Imaging Technniques Module

Dr. Yusuf ŞEN
Enjeksiyon Yöntemleri Modülü

Injection Methods Module

Dr. Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU

Vet.Hek. Kadir SEVİM

Operasyona Hazırlık Modülü

Pre-Operative Procedures Module

Dr. Murat ÇALIŞKAN
Anestezi Prosedürleri Modülü

Anaesthesia Procedures Module

Doç.Dr. Oytun Okan ŞENEL
Acil Girişim ve Yoğun Bakım Modülü

Emergency Procedures & ICU Module

Öğr.Gör.Dr. İrem ERGİN

GENEL ANLAMDA KLİNİK BECERİ LABORATUVARI NEDİR?

Klinik Beceri Laboratuvarı / Clinical Skills Lab; sağlık bilimleri üzerine uygulamalı eğitim veren ve rutin muayene, teşhis, tedavi vb. hizmetleri yürüten kurumlardaki tüm klinik, pre-klinik, laboratuvar vb. faaliyetler ile sosyal iletişim becerilerinin gerçeğe özdeş modellerle ve gerçekle birebir eğitim alanlarında canlandırılmasının (simülasyonunun) yapıldığı multidisipliner eğitim alanlarıdır.

KLİNİK BECERİ LABORATUVARININ AMAÇLARI NELERDİR

  • Öğrencileri kliniklerde yapması beklenilen becerilerle daha erken dönemde tanıştırmak,
  • Klinik hizmetlere yönelik daha fazla uygulama saati yaptırabilmek,
  • Daha az canlı hayvan denek kullanılarak (3R kuralı gereği) öğrencilerdeki klinik tecrübeyi artırmak,
  • Öğrencilerdeki uygulama bilgisini ve tecrübesini arttırmanın yanı sıra öz güveni de oluşturabilmek,
  • Hasta sahibinin, karşısında daha tecrübeli personel (aslında öğrenci) görmesini ve dolayısıyla güvenirliği artırmak ve kurumun prestijini yükseltmek,
  • Her öğrencinin her klinik uygulamayı eşit sayıda yapmasını sağlayarak uygulama eğitiminde standardizasyonu yakalamak,
  • Muayene, teşhis, tedavi hizmetlerini birebir simule ederek eğitim ve tecrübe seviyesini artırarak gerçek veteriner kliniklerinde daha az komplikasyon oluşmasını sağlamaktır.