Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

Akreditasyon Komisyonu (Ulusal-Uluslararası)

Yayın Alt Komitesi

Veteriner Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu

Mesleki Bilgilendirme Değerlendirme ve Yönlendirme Komisyonu

Hannover Komisyonu

Dış İlişkiler Basın-Yayın Halkla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Komisyonu

Gezici Klinik Komisyonu

Merkez Tanı Laboratuvarı Komisyonu

Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu

Kütüphane Komisyonu 

Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu

Engellilere Destek Komisyonu

Ek Ders Komisyonu

Biyogüvenlik Komisyonu

Hayvan Refahı Komisyonu

Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu

Araştırma-Eğitim Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Hurdaya Ayırma Komisyonu

Staj Komisyonu

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Atama-Yükseltme ve Dosya İnceleme Komisyonu

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Uygulayıcı Eğitimi Komisyonu

Açık Ders Erişim Takip Komisyonu

Döner Sermaye Ücretlerini Piyasa Koşullarına Göre Yeniden Belirleme Komisyonu

Birim Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu