Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

Akreditasyon Komisyonu (Ulusal-Uluslararası)

Yayın Alt Komitesi

Veteriner Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu

Mesleki Bilgilendirme Değerlendirme ve Yönlendirme Komisyonu

Hannover Komisyonu

Dış İlişkiler Basın-Yayın Halkla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Komisyonu

Gezici Klinik Komisyonu

Merkez Tanı Laboratuvarı Komisyonu

Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu

Kütüphane Komisyonu 

Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu

Engellilere Destek Komisyonu

Ek Ders Komisyonu

Biyogüvenlik Komisyonu

Hayvan Refahı Komisyonu

Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu

Araştırma-Eğitim Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Hurdaya Ayırma Komisyonu

Staj Komisyonu

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Atama-Yükseltme ve Dosya İnceleme Komisyonu

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Uygulayıcı Eğitimi Komisyonu

Açık Ders Erişim Takip Komisyonu