Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

Akreditasyon Komisyonu (Ulusal-Uluslararası)

Mesleki Bilgilendirme Değerlendirme ve Yönlendirme Komisyonu

Hannover Komisyonu

Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Komisyonu

Gezici Klinik Komisyonu

Merkez Tanı Laboratuvarı Komisyonu

Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu

Dış İlişkiler Basın-Yayın Halkla İlişkiler Komisyonu

Kütüphane Komisyonu 

Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu

Engellilere Destek Komisyonu

Ek Ders Komisyonu

Yayın Alt Komisyonu  

Veteriner Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu

Biyogüvenlik Komisyonu

Hayvan Refahı Komisyonu

Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu