Prof.Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU Dekan  (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr.Arif ALTINTAŞ

Prof.Dr.Yılmaz AKÇA

Prof.Dr.Engin SAKARYA

Prof.Dr.Ayşe ÇAKMAK

Prof.Dr.Rıfat VURAL

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ

Prof.Dr.Hakan YARDIMCI

Prof.Dr.İlksin PİŞKİN

Prof.Dr.Ayhan FİLAZİ

Prof.Dr.U.Tansel ŞİRELİ

Dr.Öğr.Üyesi Atilla ÖZGÜR

Araş.Gör.Dr.İ.Başak MÜŞTAK (Raportör)