Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Ankara Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Yaz Stajı Yönergesi

Yeni İntörn Yönergesi