TARİHÇE

Mikrobiyoloji Anabilim Dalının Türkiye’deki kurumsal tarihi İstanbul’da 1842’den 1921’e kadar faaliyet gösteren Askeri ve Sivil Veteriner Okullarında okutulan Mikrobiyoloji dersleriyle başlamış ve sonrasında 1933’de kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün (YZE) bünyesindeki Hayvani Hıfzıssıhha ve Bakteriyologia Enstitüsü’nde Prof. Dr. Karl Beller’in direktörlüğünde öğretime başlamıştır. Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olarak, 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’ne Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün katılmasıyla Hayvani Hıfzıssıhha ve Bakteriyologia Enstitüsü’nde 1952 yılında Bakteriyoloji ve Salgınlar, Besin Kontrolü ve Hijyen Kürsüsü adıyla iki kürsü oluşturulmuştur. Bakteriyoloji ve Salgınlar Kürsüsü’nden 1968 yılında Viroloji kürsüsü ayrılmış ancak YÖK kararıyla 1982’de Mikrobiyoloji Anabilim Dalı adı altında Bakteriyoloji ve Viroloji bilim dalları kurulmuştur. Bu iki bilim dalı, 1994’de iki ayrı Anabilim Dalı haline getirilmiş ve günümüzde Mikrobiyoloji ve Viroloji Anabilim Dalı olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı’mız bünyesinde 6 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda güz ve bahar yarıyıllarında toplam 5 zorunlu (İmmunoloji, Mikrobiyoloji I ve II, Epidemiyoloji, Kanatlı Hayvan Hastalıkları) ve 5 seçmeli (İmmunoprofilaksi, Mikrobiyolojide Biyoteknoloji, Sağlık Zabıtası, Mikoloji, Analitik Epidemiyoloji) lisans dersi verilmektedir. Aynı zamanda İngilizce Veteriner Lisans Programı dahilinde belirtilen dersler İngilizce olarak da anlatılmaktadır. Anabilim Dalı’mızda Mikrobiyoloji I-II, İmmunoloji ve Kanatlı Hayvan Hastalıkları dersleri teorik olmalarının yanı sıra uygulamalı dersleride bulunmaktadır.

Veteriner Mikrobiyoloji’de kurulduğu günden itibaren lisansüstü eğitime ağırlık verilmiş, 1982’ye kadar Tarım ve Sağlık Bakanlıklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 100’lerce uzman ve Ankara Üniversitesi dışındaki Veteriner Fakültelerine ise öğretim üyeleri yetiştirilmiştir. Günümüzde halen yüksek lisans ve doktora eğitimleriAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılmaktadır.

Anabilim Dalı binası; rutin teşhis, seroloji, mikoloji, kanatlı hayvan hastalıkları, moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı ve Salmonella özel laboratuvarlarının yanı sıra araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü kapsamlı bir Ar-Ge laboratuvarı da bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, fakülte içi ve fakülte dışı (özel sektör, bakanlık vs.) istekler amaca uygun olarak incelenmekte ve bu konularda hizmet verilmektedir. Anabilim Dalı’nın rutin ve araştırma faaliyetleri genellikle çok kapsamlı ulusal (TÜBİTAK, BAP ve TAGEM) ve uluslararası projelerle desteklenmektedir.