1. Numuneler,Veteriner Hekim’in hastalık hakkındaki anamnez bilgileri, klinik bulguları ve yapılmış ise otopsi bulgularının yazıldığı muayene protokolü ile birlikte gönderilmelidir.

  2. Gönderilen numuneler ayrı ayrı alınıp, üzerlerine etiket bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.

  3. Alınan numuneler şekillenen patolojik bulgulara bağlı olarak lezyonlu organ ve dokulardan steril şartlarda, 5×5 cm ebatlarında gönderilmelidir.

  4. Muayene için gönderilecek organ ve dokular : Lezyonlu karaciğer, akciğer, dalak, böbrek, beyin, lenf yumruları, uzun kemik, barsak, deri ile kan, süt, idrar, sperma, BOS, vücut boşluklarındaki eksudatlar, gözyaşı akıntısı, tracheal ve intrauterin svaplar ve frotilerdir.

  5. Alınan numuneler bakteriyolojik muayeneye uygun olmalı, materyal taze kadavradan alınmalıdır. En geç ölümden 2 saat sonra alınıp soğuk zincirde en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

  6. Muayene materyali en kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacak ise % 50 steril gliserinli FTS (fizyolojik tuzlu su) içerisinde gönderilmelidir.

  7. Mastitis teşhisi için hasta meme lopları içerisindeki ilk sütler ayrı bir kaba alınmalıdır. Steril şartlarda alınan 5 – 8 ml süt numunesi soğuk zincirde, en geç 24 – 48 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

  8. Gönderilecek idrar, steril şartlarda alınıp en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboratuvarda sağlıklı bir teşhis yapılabilmesi için antibiyotik tedavisi uygulanmadan veya uygulama yapılmışsa 15-20 gün sonra numune gönderilmelidir.

  9. Laboratuvarımıza gönderilecek kan serumları, berrak kontamine olmamış, hemoliz gerçekleşmemiş, herhangi bir fiziksel ya da kimyasal işleme tabi tutulmamış, dondurulup çözündürülmemiş taze olmalıdır. Mümkün olduğu kadar kan pıhtısı ile serum ayrılmış, Serumu ayırma imkanı yok ise çizilerek aynı gün içerisinde gönderilmesi, Serum gönderilecekse en az 2 ml., örnek kan olacaksa 7-
  8 ml olmalıdır. kan veya kan serumunun bulunduğu tüplerde: Ait olduğu hayvanı ayırt edici bilgilerin (kulak no) üzerinde yazılı olduğu etiketleri bulunan kapaklı tüplerde (cam, plastik, eppendorf) olması gerekir. Tüpün dış yüzeyi kanla bulaşık olmamalıdır.

  10. Kan Serum örneği ile birlikte: serumu gönderilen hayvana ait bilgilerin ve tanıda yardımcı olacak hastalıkla ilgili klinik bilgilerin, aşı geçmişinin yer aldığı marazi madde protokolünün de doldurularak numune ile birlikte laboratuarımıza ulaştırılması gerekmektedir.

  11. Marazi madde protokolü kapalı naylon içinde numunenin yanında bulunmalıdır. Kan serum örneği en kısa sürede soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

  12. Laboratuvara istenilen şartlarda uygun olarak gelen numuneler bakteriyolojik muayene sonucuna kadar buzdolabında (+4) – (+8°C)’lerde muhafaza edilir. Rapor yazımından sonra ilgili numune itlaf fırınında imha edilir.

 

Sıra No Test Grubu Test Tanımı Test Materyali Tanı Metodu Test süresi Fiyatı (TL)
1 Bakteriyolojik Direkt Mikroskopik Muayene Bakteri, Mantar, Koksidiosis Mikroskopi 1 gün 10
2 Bakteriyolojik Bakteri izolasyon ve identifikasyon (Antibiyogram dahil) Muhtelif organ, doku, süt, svab,vb. Kültür, Biyokimyasal Testler 10 gün 40-50
3 Bakteriyolojik Total Mantar

Total Germ, E. coli ve Salmonella spp.

Yem Numunesi Etken

Sayımı, Kültür, Tiplendirme

10 gün 60-80
4 Mikolojik Maya / Mantar identifikasyonu Deri kazıntısı, kıl, tüy örneği Mikroskopi, Kültür 1-4 hafta 40
10 Serolojik Bakteriyal ve Kanatlı (Viral) Hayvan Hastalıkları Kan serumu Çabuk Lam Aglütinasyon, Hemaglutinasyon, HI, ELISA 5 gün 5-15 /örnek
11 Moleküler İnceleme PCR / RT-PCR Swap, Organ, Kan, Mide içeriği PCR Tabanlı Tanı ve Tiplendirme 10 gün 50-150

*- Örnekleme yapılırken tanı uzmanıyla konsulte edilerek bilgi alınması, sterilite koşullarına dikkat edilerek
soğuk zincirde örneklerin gönderilmesi ve örnek getiren şahsın bizzat başvurusu gerekir.