Gelen Numunenin Uygun Koşullarla Laboratuara Ulaşıp Ulaşmadığı

Örnekler, istenen tetkiklerin neler olduğuna bağlı olarak ekli listede verilen koşulları yerine getirmiş olmalıdır

Soğuk zincirde gönderilecek kan örnekleri santrifuj edilerek şekilli elemanlardan ayırılmış olmalıdır.

Kan örnekleri 8-12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır.

Kimliklendirme (Doğru Barkot)

Her numunenin laboratuara ulaştığında üzerindeki etikette taşıması gereken bazı bilgilerle tanımlanmış olması ve istek formunun eksiksiz doldurulması şarttır Etiket bilgileri asgari olarak; Hasta sahibi isim ve soyadı, hayvanın yaşı, cinsiyeti ve türü numunenin alındığı tarih, şeklindedir. Bu bilgiler kontrol edilerek numuneler laboratuarda teslim alınır.

Uygun Örnek Kabı

Her numune, kendisi için en uygun ve tanımlanmış kap (kan tübü, idrar kabı, gaita kabı vb.) içinde laboratuara gönderilmelidir. Farklı örnek kabı ile gönderilmiş numuneler teslim alınmaz.

Örnek Hacmi

Rutin Düz Kan Tüplerinde yeterli en düşük örnek miktarı 2-5 ml olmalıdır. Bu miktarın altındaki örnekler iade edilmelidir. İdrar Numunesi İçin Miktar en az 5-10 ml olmalıdır. Bu miktarın altındaki iade edilmelidir. Katkılı Tüplerde Yetersiz Örnek Hacmi EDTA, sitrat gibi içerikle numunenin pıhtılaşmasının önlenmesi gereken tüm testlerde, (hemogram, pıhtılaşma testleri vb.) tüpe alınan kanın mutlak surette uygun ve tanımlanmış miktarda alınması gereklidir. Bu vakumlu tüplerde üzerinde işaretlendiği bölgeye kadardır. İşaret yerine kadar doldurulmamış numuneler iade edilir.

Hemoliz

Birçok testin kanda eritrositlerin parçalanması sonucu oluşan hemolizden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle, hemolize uğramış kan örneklerinin laboratuara kabul edilmemesi gerekir. Bu durum laboratuara gelene kadar ortaya çıkmamış ise, teslim alındısı yapılıp santrifüj edildikten sonra tekrar kontrol edilerek uygun olmayan hemolizli numuneler numune kayıt masasında mevcut olan numune red alanına kayıt edilir. Numuneyi gönderen kişi ya da makama aranarak bilgi verilir ve yeni numune istenir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1) Gelen örnekler üzerindeki etiket bilgilerinin doğruluğu denetlenmelidir.

2) Hangi numunenin çalışılması isteniyorsa o numunenin bilgisayar ve/veya cihaz girişi yapılmalıdır.

3) Doğru hasta- Doğru giriş – uygun numune- uygun zamanda – yeterli miktarda geldiğinde kabul edilir.

4) Numunelerin bulunduğu taşıma kap ve tüplerinde kırık çatlak, yabancı madde yok ise kabul edilir.

5) İşlem ile uyumsuz örnekler (Ör. EDTA’lı tüpte Kalsiyum analizi) kabul edilmez.

6) Gereken açlık süresine uyulmamış örnekler kabul edilmez.

7) Başka amaçla 24 saat bekletilmiş idrar ve balgam örneklerinde kültür yapılamaz.

8) Anaerobik inceleme için uygun olmayan örnekler alındığında anaerobik inceleme için kabul edilmez (dışa açık hiçbir vücut bölgesinden kültür olmaz)

9) Hatalı veri sağlama ihtimali bulunan numuneler kabul edilmez.