Virolojik Tanı Laboratuvarına gelen her türlü materyal, muayeneye alınmadan önce, laboratuar şartlarında muayeneyi yapacak kişi(ler) tarafından ilgili SOP’larda belirtildiği şekilde tüm koruyucu tedbirler alınır.

DİREKT (Antijen/Nükleik asit) TANI İÇİN:

  1. Klinik semptom gösteren hayvanlarda:a: Canlı ve beden ısısı yüksek hayvanlarda: Antikoagülanlı tam kan örneği (EDTA’lı tüp, büyükbaş hayvanlar için tüp hacmi 10 ml. ve kan miktarı en az 5 ml., pet hayvanları için tüp hacmi 5 ml. ve kan miktarı en az 1 ml.,), lenf nodülü, doku/biyopsi örnekleri mümkün olduğunca aseptik şartlarda alınarak gönderilmelidir.

    Gönderilme Koşulları: Antikoagülanlı tam kan örnekleri, silinmeyen bir kalem ile ilgili bilgileri yazılarak veya etiketlenerek marazi madde gönderme protokolü ile birlikte soğuk zincirde gönderilmelidir. Lenf nodülü, doku, biyopsi örnekleri, kapaklı uygun örnekleme kaplarında transport vasat içerisinde veya transport vasatın bulunmadığı durumlarda, soğuk zincirde, silinmeyen bir kalem ile bilgileri üzerine yazılarak veya etiketlenerek marazi madde gönderme protokolü ile birlikte gönderilmelidir.

b: Solunum ve genital hastalık semptomu gösteren hayvanlarda: Burun, göz ve genital swaplar mümkün olduğunca aseptik şartlarda alınarak gönderilmelidir.

Gönderilme Koşulları: Örnekler, içerisinde 2 ml transport vasat bulunan tüpler içerisine aktarılarak, transport vasatın bulunmadığı durumlarda soğuk zincirde, tüpler üzerine silinmeyen bir kalem ile bilgiler yazılarak veya etiketlenerek marazi madde gönderme protokolü ile birlikte gönderilmelidir. Swaplar jelsiz olmalıdır.

  1. Nekropsi yapılan hayvanlarda: Dalak, lenf yumruları, akciğer, böbrek, karaciğer (el ayası büyüklüğünde) ve dil, dudak, tonsil parçaları asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak, lezyonlu kısımlardan seçilmeli ve steril kaplar içinde gönderilmelidir.
    Gönderilme Koşulları: Örnekler, transport vasat içerisinde veya transport vasatın olmadığı durumlarda soğuk zincirde, silinmeyen bir kalem ile bilgiler yazılarak veya etiketlenerek marazi madde gönderme protokolü ile birlikte gönderilmelidir.
  2. Atık olaylarında: Atık fötusdan iç organ parçaları (akciğer, karaciğer, dalak, böbrek, lezyonlu organlar) ve plasenta parçaları gönderilmelidir.Gönderilme Koşulları: Örnekler, kapaklı uygun örnekleme kabında transport vasat içerisinde veya transport vasatın olmadığı durumlarda soğuk zincirde, üzerine silinmeyen bir kalem ile bilgiler yazılarak veya etiketlenerek marazi madde gönderme protokolü ile birlikte gönderilmelidir.
  3. İNDİREKT (Antikor) TANI İÇİN:

Antikor tespiti: Kan serum örneği (5 ml) steril şartlarda alınarak gönderilir. Kan serum örneğinin hemolizsiz olmasına dikkat edilmelidir. Kontamine (bulanık) ve hemolize olan serum örnekleri analize alınmaz.

Gönderilme Koşulları: Kan serum örnekleri, silinmeyen bir kalem ile bilgiler yazılarak veya etiketlenerek marazi madde gönderme protokolü (aşı geçmişleri mutlaka belirtilerek) ile birlikte soğuk zincirde; hastalığın serolojik teşhisi amaçlanıyor ise, akut dönemin sonunda klinik bulgular kaybolduğunda ve ilk örneklemeden en az 2 hafta sonra olmak üzere ikinci bir kan serum örneği alınarak gönderilmelidir.

Marazi madde saklama koşulları:
Kan serum örneği, EDTA’lı kan —- Buzdolabı (+4°C)
Transport vasat içerisinde veya soğuk zincirde gönderilen materyal (Organ vs.) —- Buzdolabı (+4°C) veya derin dondurucuda (-20°C)

ÖNEMLİ NOT: Laboratuvara getirilen/gönderilen her numunenin ilgili kayıtları eksiksiz ve anlaşılır olmalıdır. Bilgileri tam olmayan numuneler işleme alınmaz. Örnekleme yapılırken tanı uzmanıyla konsulte edilerek bilgi alınması, sterilite koşullarına dikkat edilerek soğuk zincirde örneklerin gönderilmesi ve örnek getiren şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.

Araştırma, projeler veya surveyler için gönderilen numuneler Viroloji Anabilim Dalına ayrıca bildirilecektir.

Virolojik Tanı yönünden muayene için getirilen/gönderilen materyaller, Numune Kabul Şefliği’nden Viroloji Anabilim Dalına orijinal ambalajı içinde gönderilir.

Analize alınan numuneler, muayene raporlarının yazımına kadar Numune Kabulü, Dağıtımı ve Muhafazası Prosedürüne (VKMAE Pr.09) göre muhafaza edilir.

Virolojik Tanı Laboratuvarına getirilen/gönderilen numuneler muayene bitiminden itibaren 5 gün süreyle muhafaza edildikten sonra Atık Kontrol Prosedüründe (VKMAE Pr.21) belirtildiği şekilde imha edilir.

Hayvan Türü Hastalık/Örnek Çeşidi* Tanı Metodu Sonuç Alma Süresi Ücret (TL)
At Equine Herpes Virus-1 Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Nasal Swap PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
At Equine Herpes Virus-4 Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Nasal Swap PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Köpek Canine Distemper Virus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Swap, Gaita RT-PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Köpek Canine Parvo Virus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Rektal swap, Gaita RT-PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Kedi Feline Calicivirus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Konjuktival-, Nasal-, Oral- swap RT-PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Kedi Feline Coronavirus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Gaita, Konjuktival-, Korneal-, Nasal-, Oral-, Rektal swap, Asites sıvısı RT-PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Kedi Feline Herpesvirus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Konjuktival-, Nasal-, Oral- swap PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Kedi Feline Immunodeficiency Virus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Konjuktival-, Korneal-, Nasal-, Oral- swap PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Kedi Feline Leukemia Virus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Konjuktival-, Korneal-, Nasal-, Oral- swap PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Kedi Feline Panleukopenia Virus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Gaita, Rektal swap PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Sığır Bovine Virusdiarrhoea Virus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı) Antijen ELISA 7 gün 40
Sığır Bovine Virusdiarrhoea Virus Enfeksiyonu / Kan (Serum) Antikor ELISA 7 gün 35
Sığır Bovine Virusdiarrhoea Virus Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Süt, Gaita RT-PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Sığır Bovine Herpes Virus-1 Enfeksiyonu / Kan (Serum) Antikor ELISA (gB, gE) 7 gün 35
Sığır Bovine Herpes Virus-1 Enfeksiyonu /  Organ, Konjuktival-, Nasal-, Vajinal- swap, Sperma PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Sığır Bovine Herpes Virus-4 / Kan (Serum) Antikor ELISA 7 gün 35
Sığır Bovine Herpes Virus-4 Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Konjuktival-, Nasal-, Vajinal- swap PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55
Koyun/Keçi Border Disease Enfeksiyonu / Kan (Serum) Antikor ELISA 7 gün 35
Koyun/Keçi Border Disease Enfeksiyonu / Kan (EDTA’lı), Organ, Gaita RT-PCR (Viral Genom Tanısı) 10 gün 55