Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemizde Biyokimya Anabilim Dalı tarafından Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonunda 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında “2. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi”  gerçekleştirildi.