Ekim 2019 Tarihli Haberler

Gösterilen Kayıt : 13 Toplam Kayıt : 7

“Arı Çalıştayı (VetArı 7)” 21 Ekim 2019 tarihinde Kırıkkale’de Gerçekleştirildi

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde, Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte organize edilen “Arı Çalıştayı (VetArı 7)” 21 Ekim 2019 tarihlerinde Kırıkkale’de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay; teorik ve uygulamalı eğitim kapsayacak şekilde planlanmıştır. Çalıştayın Teorik kısmı Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Dersliğinde yapılmıştır. Çalıştayın açılışında Veteriner Fakültesi Dekanı […]