Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yürütülen ve TAGEM tarafından desteklenen “Kanatlıların Salmonella İnfeksiyonunu Engelleyen Bağırsak Mikrobiyomunun Metagenomik Analiz İle Belirlenmesi: Antibiyotiklere Alternatif Bir Yaklaşım” adlı proje ile Türkiye’de ilk kez geniş kapsamlı mikrobiyom çalışması başlatılmıştır. Prof. Dr. K. Serdar Diker ve ekibi tarafından yürütülen bu projede Salmonella ile infekte olan ve olmayan sürülerdeki broylerlerin bağırsak içeriğindeki tüm bakteriler aynı zamanda gösterilebilmekte ve kolonizasyonu etkileyen bakteri kompozisyonu gösterilebilmektedir. Yeni nesil sekans sayesinde gerçekleştirilebilen bu teknikte bir seferde 4.5 milyon DNA dizisi okunabilmekte ve bunların metagenomik analizi ile 250’den fazla bakteri taksonunun herbiri  %99 doğrulukla ve kantitatif olarak gösterilebilmektedir. Bu proje ile desteklenen mikrobiyom metagenomik analizi, hayvanlardaki birçok hastalığın nedenlerinin araştırılması bakımından yeni imkanlar sunmaktadır.